Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Окремі показники роботи спеціалізованих токсикологічних відділень у 2018 році

Authors: Богомол А.Г.(1), Курділь Н.В.(2), Маркова С.О.(3)
(1) — Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, токсикологічний центр, м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Міська лікарня швидкої медичної допомоги, м. Миколаїв, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Значне підвищення рівня хімічної небезпеки в Україні за останні 5 років обумовлює необхідність покращення матеріального і кадрового забезпечення підрозділів спеціалізованої медичної допомоги — токсикологічних відділень. Матеріали та методи. Провести порівняльний аналіз показників діяльності спеціалізованих токсикологічних відділень міст Києва та Миколаєва за 2018 рік. Результати. Незважаючи на соціально-економічні відмінності міст Києва і Миколаєва, існує багато спільних питань у роботі спеціалізованих токсикологічних відділень. У 2018 році основною причиною госпіталізації (60 %) була токсична дія речовин переважно немедичного призначення (Т51–Т65), зокрема токсична дія алкоголю (Т51); на другій позиції (25 %) — отруєння лікарськими засобами, медикаментами та біологічними речовинами (Т36–Т50), на третій — отруєння наркотичними речовинами ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue