Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Лікувально-діагностичне значення інтратекального застосування дексаметазону при ураженнях центральної нервової системи

Authors: Борщов С.П., Панасюк О.Л., Матяш В.І., Трембачова Н.С.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

На жаль, навіть при проведенні комплексного обстеження пацієнтів з ураженнями нервової системи не завжди вдається встановити діагноз, крім того, проведення діагностики вимагає значних матеріальних витрат та досить тривалого часу. Нами пропонується до застосування інтратекальне введення дексаметазону як лікувально-діагностичний метод введення. Суть методу полягає у введенні в інтратекальний простір залежно від маси тіла пацієнта 4–12 мг дексаметазону під час проведення діагностичної пункції, в результаті якої отримано прозорий ліквор. Зазвичай отримання гнійного ліквору вже є достатньою підставою для встановлення діагнозу бактеріального менінгоенцефаліту. При отриманні прозорого ліквору, навіть після лабораторного визначення кількості клітин, вмісту білка, цукру, залишаються питання щодо наявності або відсутності ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Порівняльне дослідження концентрації левофлоксацину в лікворі при внутрішньовенному та інтратекальному введенні у хворих на менінгоенцефаліт
Authors: Борщов С.П., Матяш В.І. - ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ; Шлапак І.П. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 1 (64) 2015
Date: 2015.05.18
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
A Comparative Study of Meropenem Concentrations in the Cerebrospinal Fluid during Intravenous and Intrathecal Administration in Patients with Meningoencephalitis
Authors: Borshchov S.P.(1), Matiash V.I.(1), Shlapak I.P.(2)
(1) - State Institution «Institute of Epidemiology and Infectious Diseases named after L.V. Hromashevskyi of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv
(2) - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine

"Emergency medicine" 7 (70) 2015
Date: 2016.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Peculiarities of Follow up of Patients with Multiple Sclerosis under Current Conditions
Authors: Mialovytska O.A. - National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv, Ukraine
International neurological journal 8 (78) 2015
Date: 2016.02.17
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Authors: Борщов С.П., Панасюк О.Л., Матяш В.І., Трембачова Н.С.
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue