Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Менеджмент пацієнток з HELLP-синдромом

Authors: Буднюк О.О., Янак В.Д.
Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса, Україна
КУ «Одеська обласна клінічна лікарня», м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. HELLP-синдром у 70 % випадків виникає під час вагітності (27–37 тижнів), а в 30 % випадків цей синдром діагностується впродовж 48 годин після пологів [1]. Слід зазначити, що материнська смертність при даній патології становить 24,2 %. Мета роботи — підвищити безпеку та ефективність інтенсивної терапії у вагітних з HELLP-синдромом. Матеріали та методи. Контрольна група (n = 10) — пацієнтки, яким лікування HELLP-синдрому проводилось за загальноприйнятими рекомендаціями. Основна група (n = 10) — пацієнтки, у яких схема лікування HELLP-синдрому включала такі етапи: діагностичний етап — лабораторна діагностика (кількість тромбоцитів, АСТ, АЛТ, ЛДГ, загальний білірубін і його фракції, ступінь гемолізу еритроцитів, коагулограма, загальний аналіз і біохімічний аналіз крові ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Acute hepatic dysfunction and pregnancy
Authors: Підгірний Я.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №3(90), 2018
Date: 2018.05.02
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Authors: І.М. Скрипник, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (226) 2007 (тематический номер)
Date: 2008.08.06
Categories: Gastroenterology, Obstetrics and gynecology
Sections: Specialist manual
Тромботична тромбоцитопенічна мікроангіопатія
Authors: Таран О.І. - Кафедра нефрології та нирково-замісної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Kidneys" 2 (04) 2013
Date: 2013.06.03
Categories: Nephrology
Sections: Medical education
Authors: Малигон О.І.(1, 2), Білоусов А.М.(1, 2), Яворський В.В.(1, 2), Богданчикова О.А.(2), Гоженко А.І.(3)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківський обласний центр служби крові, м. Харків, Україна
(3) — Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту», м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue