Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Причини післяопераційного стридору у тиреоїдній хірургії

Authors: Буднюк О.О., Бедрега В.А., Крачев В.С.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
КУ «Одеський обласний онкологічний диспансер», м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Необхідно відмітити, що дуже відповідальним моментом при проведенні загальної анестезії є екстубація трахеї. Частота обструкції дихальних шляхів, яка виникає після екстубації трахеї, перевищує практично в 3 рази частоту цих ускладнень під час інтубації та індукції (12,6 і 4,6 % відповідно) [1, 2]. Під час екстубації можуть виникати механічні проблеми, кардіоваскулярні реакції і респіраторні ускладнення, що можуть загрожувати здоров’ю, призводити до інвалідизації і навіть смерті пацієнта [2, 3]. Мета: підвищити безпеку хворих в післяопераційному періоді після операцій на щитоподібній залозі шляхом встановлення причин і факторів ризику післяопераційного стридору. Матеріали та методи. До роботи був покладений досвід лікування і ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Anaesthesia for thyroid surgery: Perioperative management / A. Bacuzzi, G. Dionigi, A. Del Bosco [еt al.] // International Journal of Surgery. — 2004. — Vol. 19, № 19. — P. 23-28.
2. How to identify patients with no risk postextubation stridor? / E. Maury, J. Guglielminotti, M. Alzieu [еt al.] // J. Crit. Care. — 2004. — Vol. 19, № 19. — P. 23-28.
3. Karmarkar S. Tracheal extubation / S. Karmarkar, S. Varshney // Critical Care and Pain. — 2008. — Vol. 8. — P. 214-220. 

Similar articles

Authors: О.І. Подорога, Л.І. Сьома, О.В. Бірюкова, Л.М. Миронцева, Н.А. Хом’як, Н.О. Радченко, Обласна клінічна лікарня, м. Суми, Україна
International journal of endocrinology 2(14) 2008
Date: 2008.10.14
Categories: Endocrinology
Sections: Specialist manual
Віддалені результати лікування токсичного зоба
Authors: Ляшук П.М., Ілюшина А.А. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці; Буймістр Н.І. - Чернівецький обласний діагностичний центр; Рибак О.В. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.22
Categories: Endocrinology
Sections: Medical forums
Методи дослідження функції  щитоподібної залози
Authors: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 3 (43) 2012
Date: 2013.03.10
Categories: Endocrinology
Sections: Medical education
Хірургічне лікування щитоподібної залози: історія та перспективи подальшого вивчення (науковий огляд)
Authors: Мамчич В.І., Погорєлов О.В., Воскобойнік О.Ю., Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Київ, Україна
Ukrainian journal of surgery 2 (21) 2013
Date: 2013.07.02
Categories: Surgery
Sections: Specialist manual

Back to issue