Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Вплив рівня передопераційної тривожності на ступінь вираженості постнаркозної когнітивної дисфункції

Authors: Волкова Ю.В., Науменко В.О.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Постнаркозна когнітивна дисфункція є однією з найважливіших ускладнень, з огляду на те, як здійснюється вибір медикації в амбулаторній анестезіологічній практиці. Мета дослідження: виявлення кореляційної залежності між особистісною тривожністю, емоційним напруженням, невротизмом і мірою вираженості когнітивних дисфункцій при анестезіологічному забезпеченні малих гінекологічних операцій в амбулаторних умовах. Матеріали та методи. Досліджено 126 пацієнток (середній вік — 32,0 ± 4,1 року). У всіх пацієнток на вихідному рівні досліджували стан таких рухливих рис особистості, як тривога, невротизм і депресія. Анестезіологічне забезпечення здійснювалося шляхом тотальної внутрішньовенної анестезії на основі пропофолу в дозі 1,5 мг/кг. Для визначення наявності та оцінки ступеня когнітивних порушень ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Михневич К.Г. Интегральная оценка когнитивных функций в периоперационном периоде / К.Г. Михневич // Медицина сьогодні і завтра. — 2015. — № 1(66). — С. 95-99.
2. Moller J.T. Cerebral dysfunction after anaesthesia / J.T. Moller // Acta Anaesthesiol. Scand. — 1997. — V. 110, № 1. — Р. 13-16.

Back to issue