Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Стан проблеми адекватної седації у хворих із психічними й поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин

Authors: Гаврилов О.О., Мазур Г.М., Гомон Т.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Проблема седації хворих із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (ППРВВПАР) є нагальною, адже некоригований стан психомоторного збудження є головним фактором летальності цих пацієнтів. Вивчаючи матеріали українських та російських фахових видань, ми зробили висновок, що більшість досліджень стосуються впливу окремих препаратів на перебіг ППРВВПАР [1]. Окремі статті присвячені взаємозв’язку між поліморфізмом генів і розвитком алкогольних психозів [2]. Що стосується західних джерел літератури, то звертають на себе увагу статті, де є дані щодо електролітних зрушень при ППРВВПАР [3], а також дослідження науковців із США, які випробовували експериментальну схему седації, що полягає в комбінації бензодіазепінів і кетаміну [4]. Отже ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Пономарев В.И. Клиническая эффективность препарата армадин у пациентов с состоянием отмены алкоголя / В.И. Пономарев, В.В. Слюсарь, Д.Н. Волошина, Д.В. Лебединец // Международный неврологический журнал. — 2016. — № 1(79). — С. 115-120.
2. Кибитов А.О. Сочетание полиморфизма генов DAT и DBH с семейной отягощенностью по алкогольной зависимости увеличивает риск развития судорожных приступов и алкогольных психозов у мужчин / А.О. Кибитов, Д.В. Иващенко, В.М. Бродянский, В.М. // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. — 2016. — Т. 116(12). — С. 68-80. 
3. Sarai M., Tejani A.M., Chan A.H., Kuo I.F., Li J. Мagnesium for alcohol withdrawal // Cochrane Database Syst. Rev. — 2013 Jun 5. — 6. — CD008358. doi: 10.1002/14651858.CD008358.pub2. 
4. Poorvi Shah, Marc McDowell, Reika Ebisu, Tabassum Hanif, and Theodore Toerne. Adjunctive Use of Ketamine for Benzodiazepine-Resistant Severe Alcohol Withdrawal: a Retrospective Evaluation // Journal of Medical Toxycology. — 2018 May 14. — 9. DOI: 10.1007/s13181-018-0662-8.

Similar articles

Authors: Гаврилов О.О., Гомон М.Л., Козирев С.Н.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Mood stabilizers: controversial issues in the treatment of alcohol dependence
Authors: Марценковський І.А., Марценковська І.І.
ДУ «Інститут психіатрії МОЗ України», м. Київ, Україна

International neurological journal №3 (105), 2019
Date: 2019.06.22
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue