Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Erector spinae plane block для післяопераційної аналгезії після кесарева розтину: серія клінічних випадків

Authors: Гарга А.Й., Гріжимальський Є.В., Суліменко Є.М., Ступакова Г.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Післяопераційний больовий синдром після кесарева розтину є серйозним викликом як для анестезіолога, так і для пацієнта. Мультимодальна аналгезія із застосуванням таких регіонарних методик, як TAP-блок, QL-блок та RSP-блок, показала хороші результати [1]. Erector spinae plnen block (RSP) є новітнім регіонарним блоком, описаним Forero et al. у 2016 році для торакальних операцій, що забезпечує якісну соматичну і вісцеральну блокаду [2]. Враховуючи ці дані, ми припустили, що ESP-блок може застосовуватися і після операції кесарева розтину. Клінічні випадки. Семи пацієнткам був проведений ESP-блок для післяопераційної аналгезії після планового кесарева розтину. Оперативні втручання проводилися в умовах спінальної анестезії. Після операції пацієнткам білатерально проводився ESP-блок ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Blanco R., Ansari T., Riad W., Shetty N. Quadratus Lumborum Block VersusTransversus Abdominis Plane Block for Postoperative Pain After Cesarean Delivery: A Randomized Controlled Trial // Reg. Anesth. Pain. Med. — 2016. — 41. — Р. 757-62.
2. Forero M., Adhikary S.D., Lopez H. et al. The erector spinae plane block: A novel analgesic technique in thoracic neuropathic pain // Reg. Anesth. Pain. Med. — 2016. — 41. — Р. 621-7.

Similar articles

Authors: Мельник О.Ф.(2), Соклакова Ю.О.(1), Мельник О.В.(2), Дивак В.В.(2), Дзюба Д.О.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «КОКЛ», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Буднік Н.М., Ступакова Г.В., Сівук С.О.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.12
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue