Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Небулайзерна профілактика вентилятор-асоційованих пневмоній

Authors: Георгіянц М.А., Корсунов В.А., Скорик В.С.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Вентилятор-асоційовані інфекції зустрічаються у 28 % пацієнтів, які отримують інвазивну респіраторну підтримку, і збільшують летальність до 76 %. Профілактика цих станів включає: гігієну медичного персоналу, належний догляд і раціональну антибіотикотерапію, але не забезпечує високої ефективності їх попередження. Мета: покращити результати інтенсивної терапії у хворих, які потребують проведення інвазивної респіраторної підтримки, шляхом оптимізації використання антибактеріальних та антисептичних засобів. Матеріали та методи. Було проведено комплексне клініко-лабораторне дослідження, до якого ввійшло 57 хворих, яких поділили на дві групи. Хворим основної групи (n = 31) проводилася інвазивна респіраторна підтримка та небулайзерна профілактика аміноглікозидами (амікацин 15–30 мг/кг/добу або тобраміцин 300 мг/добу). У другій ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Федорова О.О., Красюк О.А.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 8, №3, 2020
Date: 2020.05.12
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums
Вентилятор-асоційований трахеобронхіт: огляд літератури
Authors: Волощук Р.Р. - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії
"Emergency medicine" 6 (61) 2014
Date: 2015.01.19
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
The experience of oropharyngeal sanation  in children using dequalinium chloride and lysozyme combination
Authors: Гищак Т.В., Марушко Ю.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Child`s Health" Том 12, №6, 2017
Date: 2017.11.15
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Науково-практична конференція  з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря» (Частина ІI)
Authors: Трихліб В.І., д.м.н., професор кафедри військової терапії Української військово-медичної академії, доповів про ентерококові інфекції.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"News of medicine and pharmacy" №7 (694), 2019
Date: 2019.06.27
Sections: Medical forums

Back to issue