Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Інтенсивна терапія критичної внутрішньочерепної гіпертензії при інфекціях центральної нервової системи у дітей. Фокус на перфузії та оксигенації

Authors: Георгіянц М.А.(1), Корсунов В.А.(1), Кухар Д.І.(2), Пороша Н.С.(2), Столяров К.Є.(2), Зубко В.О.(2)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Підвищення внутрішньочерепного тиску, або внутрішньочерепна гіпертензія (ВЧГ), — поширене неврологічне ускладнення у дітей з ней-роінфекціями. Універсальними наслідками ВЧГ є зниження церебрального перфузійного тиску (ЦПТ), церебральна ішемія, синдроми уклинення, які є визначними факторами формування несприятливих неврологічних виходів (інвалідизація, хронічний вегетативний статус, смерть мозку тощо). Зростання ВЧТ понад 20–25 мм рт.ст. потребує проведення інтенсивної терапії (ІТ), а до 40 мм рт.ст. — вважається вкрай загрозливим станом, що потребує невідкладного втручання. Мета: покращити результати ІТ дітей з нейроінфекціями та критичною ВЧГ шляхом оптимізації нейромоніторингу та використання доктрини контролю ЦПТ. Матеріали та методи. Було проведено комплексне клініко-лабораторне дослідження, до якого ввійшло 54 ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Нові можливості корекції внутрішньочерепної гіпертензії у дітей із нейроінфекціями
Authors: Георгіянц М.А.(1), Корсунов В.А.(1), Столяров К.Є.(2) - (1) Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна; (2) КЗОЗ «Харківська обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня», м. Харків, Україна
"Emergency medicine" 6 (77) 2016
Date: 2016.11.21
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Intensive care of severe and fulminant meningococcal disease in children
Authors: Георгіянц М.А., Корсунов В.А.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" 3 (82) 2017
Date: 2017.06.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Лікворний тиск і внутрішньочерепний гомеостаз. Сучасні уявлення та власні дослідження
Authors: Личко В.С., Малахов В.О., Монастирський В.О. - Медичний інститут Сумського державного університету, Харківська медична академія післядипломної освіти
International neurological journal 3 (57) 2013
Date: 2013.06.10
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches

Back to issue