Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Внутрішньовенна інфузія пропофолу за цільовою концентрацією при анестезіологічному забезпеченні ургентних лапароскопічних холецистектомій

Authors: Голубничий В.О., Машин О.М., Мальцева Л.О., Рзаєв Т.І.
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи: вивчити вплив, підвищення ефективності та безпеки внутрішньовенної інфузії пропофолу за цільовою концентрацією при анестезіологічному забезпеченні ургентних лапароскопічних холецистектомій. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 90 історій хвороби хворих з діагнозом «жовчнокам’яна хвороба. Гострий холецистит» та проведеним оперативним втручанням — ургентна лапароскопічна холецистектомія (УЛХЕ). Демографічні показники пацієнтів: середній вік — 45 ± 12 років, індекс маси тіла — 29,5 ± 2,4 кг/м2. Передопераційний індекс кардіального ризику за Revised Cardiac Risk Index — < 1 %. Критерії синдрому системної запальної відповіді і Quick Sequential Organ Failure Assessment виключають імовірності наявності ускладнень септичного генезу. Ступінь анестезіологічного ризику за ASA: 55 пацієнтів — І ступінь, 35 ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Машин О.М., Голубничий В.О., Мальцева Л.О., Рзаєв Т.І.
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Інтраопераційна динаміка циркуляторних показників при різних методах загальної анестезії під час операцій у положенні на животі
Authors: Рудь О.А. — ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС, м. Київ
"Emergency medicine" 3 (66) 2015
Date: 2015.06.19
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Перший досвід використання препарату Пропофол-Ново в програмах анестезіологічного забезпечення лапароскопічних холецистектомій та оперативних втручань в отоларингології
Authors: Бондар М.В., Кондратенко С.О., Гончарук С.С., Вінніченко В.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Олександрівська міська клінічна лікарня, м. Київ
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.05
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Surgery, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches

Back to issue