Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Аналіз змін центральної гемодинаміки у дітей раннього віку з позалікарняними пневмоніями ускладненого перебігу

Authors: Городкова Ю.В., Курочкін М.Ю.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Серед ускладнень пневмонії виділяють кардіореспіраторні та циркуляторні порушення [1], але у літературі знайдено небагато досліджень про стан гемодинаміки (ГД) у дітей, хворих на позалікарняну пневмонію (ПП). Мета: дослідити стан центральної ГД у дітей, які потребують інтенсивної терапії (ІТ), у тому числі з включенням у комплексну ІТ дискретного плазмаферезу (ДПФ), з приводу ПП. Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 34 дітей віком 1–3 роки з ПП ускладненого перебігу, які знаходились на лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ) КУ «Запорізька міська багатопрофільна дитяча лікарня № 5» з 2001 до 2017 р. До I групи увійшли діти, яким у комплексній ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Майданник В.Г. Клінічні рекомендації з діагностики та лікування позалікарняної пневмонії у дітей з позиції доказової медицини / В.Г. Майданник, Є.О. Ємчинська // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. — 2014. — № 3. — С. 57. 

Similar articles

Authors: Семкович Я.В., Цимбаліста О.Л., Семкович М.Я. ВДНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
"Child`s Health" 4 (31) 2011
Date: 2011.12.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Polytrauma and combined injury: what is common and what is different?
Authors: Трутяк І.Р. (1), Заруцький Я.Л. (2), Трутяк Р.І. (1), Калинович Н.Р. (1), Обаранець О.В. (1)
1 - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
2 - Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №5, 2019
Date: 2019.12.21
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual
Cardioprotective effects of thoracic paravertebral blocks in acute blunt thoracic injuries of varying severity
Authors: Муризіна О.Ю., Клигуненко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" 5 (84) 2017
Date: 2017.09.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue