Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Blood patch як метод вибору лікування постпункційного головного болю

Authors: Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Буднік Н.М., Ступакова Г.В., Сівук С.О., Лушніков В.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Періопераційна безпека регіонарної анестезії вища, ніж загальної, і це встановлений факт, проте при її виконанні можливий ряд ускладнень, одним з яких є ненавмисний прокол твердої мозкової оболонки (ТМО) та, як наслідок, постпункційний головний біль (ППГБ). Дані різних досліджень з ППГБ сильно варіюють. Так, головний біль зустрічається в 30–50 % випадків після діагностичної або лікувальної люмбальної пункції, у 0–5 % випадків — після спінальної анестезії і також більше 85 % випадків — ненавмисної пункції твердої мозкової оболонки під час епідуральної анестезії/аналгезії пологів [1]. Чинниками, що впливають на виникнення ППГБ, є: вік пацієнта, стать, розмір голки, кут напрямку голки до твердої мозкової оболонки та ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Cambell N.J. // Anesthesia tutorial of the week. — 2010 May.
2. Bezov D., Lipton R.B., Ashina S. Post-dural puncture headache: part I diagnosis, epidemiology, etiology, and pathophysiology // Headache. — 2010 Jul. — 50(7). — Р. 1144-52.

Similar articles

Authors: Марценюк Г.О.
Українська військово- медична академія, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Настенко О.М.(1), Фесенко В.С.(2)
(1) — Міський клінічний пологовий будинок № 6, м. Харків, Україна
(2) — Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Peculiarities of application of caudal analgesia by bupivacaine solution in combination with buprenorphine during endovascular surgical interventions on peripheral arteries
Authors: Дзюба Д.О.(1), Бишовець С.М.(1), Галушко О.А.(1), Верещагін С.В.(2), Донець В.В.(2), Богдан А.М.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 1 (80) 2017
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Postdural Puncture Headache: Treatment
Authors: Fesenko V.S. - Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Lviv, Ukraine
International neurological journal 1 (79) 2016
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue