Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Blood patch як метод вибору лікування постпункційного головного болю

Authors: Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Буднік Н.М., Ступакова Г.В., Сівук С.О., Лушніков В.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Періопераційна безпека регіонарної анестезії вища, ніж загальної, і це встановлений факт, проте при її виконанні можливий ряд ускладнень, одним з яких є ненавмисний прокол твердої мозкової оболонки (ТМО) та, як наслідок, постпункційний головний біль (ППГБ). Дані різних досліджень з ППГБ сильно варіюють. Так, головний біль зустрічається в 30–50 % випадків після діагностичної або лікувальної люмбальної пункції, у 0–5 % випадків — після спінальної анестезії і також більше 85 % випадків — ненавмисної пункції твердої мозкової оболонки під час епідуральної анестезії/аналгезії пологів [1]. Чинниками, що впливають на виникнення ППГБ, є: вік пацієнта, стать, розмір голки, кут напрямку голки до твердої мозкової оболонки та тип голки, досвід анестезіолога [2]. Причиною розвитку ППГБ є витікання цереброспінальної рідини через отвір у ТМО, що виникає після пункції. Головний біль може поєднуватись з нудотою, запамороченням, диплопією. Проаналізувавши нашу роботу за 2018 рік, а це 1910 пологів (73,2 % епідуральних аналгезій в пологах), ми мали ППГБ внаслідок ненавмисного проколу ТМО у 2 пацієнток. Згідно з прийнятим у нашій клініці локальним протоколом, ми застосували для лікування ППГБ пломбування автокров’ю (blood patch). Ця процедура являє собою ін’єкцію 20 мл гомологічної крові в епідуральний простір. Частота успіху цих маніпуляцій (за даними зарубіжної літератури) досить висока (> 95 %), хоча іноді їх доводиться повторювати. У вітчизняній літературі досить мало даних щодо виконання взагалі blood patch. ППГБ після пломбування автокров’ю купіруваний, на третю добу післяпологового періоду пацієнтки виписані додому. Через 10 днів у телефонній розмові жінки підтвердили, що мають гарне самопочуття, головний біль більше не турбував.


Bibliography

1. Cambell N.J. // Anesthesia tutorial of the week. — 2010 May.
2. Bezov D., Lipton R.B., Ashina S. Post-dural puncture headache: part I diagnosis, epidemiology, etiology, and pathophysiology // Headache. — 2010 Jul. — 50(7). — Р. 1144-52.

Back to issue