Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Корекція когнітивної дисфункції у хворих після оториноларингологічних оперативних втручань, виконаних в умовах загальної анестезії з керованою гіпотензією

Authors: Дацюк О.І., Бондар Р.А., Титаренко Н.В.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених проблемі післяопераційних когнітивних дисфункцій, що виникають у пацієнтів після загальної анестезії, залишається контраверсійним питання патогенетично обґрунтованого вибору методів корекції когнітивних порушень у післяопераційному періоді. Мета: дослідити ефективність профілактики післяопераційних когнітивних дисфункцій призначенням нейропротекторного препарату холіну альфосцерат. Матеріали та методи. У дослідження включено 32 пацієнти основної (група холіну альфосцерату) та 44 пацієнти контрольної групи, яким були проведені оперативні втручання під інгаляційним ендотрахеальним севофлюрановим наркозом в умовах керованої гіпотензії (урапідил). За день до операції та на 3-й день після операції проводили тестування когнітивних функцій (тест П’єрона — Рузера, коректурна проба, тест Лурія). Результати. Встановлено, що ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Cesar Aldecoa et al. European Society of Anaesthesiology evidence-based and consensus-based guideline on postoperative delirium // Eur. J. Anaesthesiol. — 2017 Apr. — 34(4). — 192-214.
2. Kim M.Y. et al. Delirium Prediction Based on Hospital Information (Delphi) in General Surgery Patients // Medicine. — 2016. — 95(12).

Similar articles

Pathogenetic role of oxidative stress in the formation of postoperative cognitive dysfunction in otolaryngologic patients after general anaesthesia with controlled hypotension
Authors: Дацюк О.І., Бондар Р.А., Костюченко А.В., Титаренко Н.В.
Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Emergency medicine" №6(101), 2019
Date: 2019.10.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Memory and attention impairment in middle-aged patients: diagnosis and treatment
Authors: Насонова Т.І.(1), Колосова Т.В.(1), Слободин Т.М.(1), Клименко О.В.(1), Курочкін І.В.(2), Рябиченко Т.М.(2), Тишкевич О.В.(2), Бугайов Ю.А.(2), Головченко Ю.І.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня № 9, м. Київ, Україна

International neurological journal №2 (96), 2018
Date: 2018.05.21
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Study of Gliaton (Choline Alfoscerate) Impact on the Postoperative Period in Patients after General Anesthesia
Authors: Semenenko A.I. - Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia, Ukraine; Sursaiev Yu.Ye. - City Clinical Emergency Hospital, Vinnytsia, Ukraine; Datsiuk O.I., Semenenko N.O. - Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Застосування холіну альфосцерату в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом
Authors: Яворська В.О., Першина Ю.В., Бондар О.Б., Філіппов А.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти; Белевцова Є.Н. - Харківська міська клінічна лікарня № 7
International neurological journal 1 (63) 2014
Date: 2014.04.10
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue