Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Показники активації запальної відповіді під час стентування коронарних артерій в умовах рутинної седації

Authors: Дзюба Д.О.(1), Болюк М.В.(1), Єфименко Р.А.(1), Антонюк Я.А.(2), Лоскутов О.А.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. В Україні щороку кількість проведених черезшкірних коронарних втручань (ЧКВ) у хворих з інфарктом міокарда неупинно зростає. Вірогідно встановлено, що у пацієнтів, яким проводилися ЧКВ, активація запальних реакцій може підвищувати ризик виникнення ускладнень. Власне ЧКВ може бути тригером розвитку запальних реакцій. У ряді досліджень доведено, що підвищений рівень IL-6 та його комплексів із рецепторами та корецепторами корелює зі зростанням кардіоваскулярного ризику. Мета: визначити частоту раннього розвитку запальної відповіді у пацієнтів під час стентування коронарних артерій у плановому порядку в умовах рутинної седації. Матеріали та методи. Для дослідження відібрано 20 пацієнтів (6 жінок та 14 чоловіків) віком 67,95 ± 9,42 ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Buffon A., Liuzzo G., Biasucci L.M. et al. Preprocedural serum levels of C-reactive protein predict early complications and late restenosis after coronary angioplasty // J. Am. Coll. Cardiol. — 1999. — 34. — 1512-1521.
2. Веремчук С.Ф., Фуркало А.С., Дзюба Д.О., Хохлов А.В., Лоскутов О.А. Динаміка рівня інтерлейкіна-6 як раннього маркера запальної відповіді після проведення коронарної реваскуляризації у пацієнтів з гострим коронарним синдромом // Український журнал медицини, біології та спорту. — 2018. — 6(15). — 88. 
3. Paul M. Ridker et al. Plasma Concentration of Interleukin-6 and the Risk of Future Myocardial Infarction Among Apparently Healthy Men // Circulation. — 2000. — 101. — 1767-1772.
4. Дзюба Д.О., Журовська Ю.М., Лоскутов О.А. Питання анестезіологічного забезпечення в інтервенційній кардіології // Медицина неотложных состояний. — 2017. — 1. — 125-128.

Similar articles

Authors: Крамарева О.Г., Жупанюк Д.В., Регуш А.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Київська міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Effect of different surgical approaches to aortic valve replacement on surgical stress degree and systemic inflammatory response
Authors: Іванюк А.В.(1), Бондар М.В.(2), Лоскутов О.А.(2), Руденко А.В.(3), Тодуров Б.М.(1)
(1) — ДУ «Інститут серця» МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(3) — Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 1 (80) 2017
Date: 2017.03.17
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Особливості застосування епідуральної анестезії при ендоваскулярній емболізації маткових артерій
Authors: Дзюба Д.О., Недашківський С.М., Галушко О.А. — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ; Верещагін С.В. — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»
"Emergency medicine" 1 (64) 2015
Date: 2015.05.18
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue