Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Пацієнт-контрольована аналгезія в дитячій хірургії

Authors: Дмитрієв Д.В., Семененко А.І., Глазов Є.О., Калінчук О.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Контрольована пацієнтом аналгезія (КПА) з мікропроцесорним інфузійним шприцом уперше була запропонована для використання у людини в 1965 році. Клінічні дослідження із США та Європи показали, що ця форма знеболювання добре прийнята дорослими, але використання цієї технології для дітей вивчено недостатньо [1]. Матеріали та методи. Ми оцінили КПА у 15 хірургічних пацієнтів педіатричного профілю віком від 11 до 18 років (15,4 ± 1,4 року), яким проводились оперативні втручання з приводу патології черевної порожнини. КПА здійснювали за допомогою амбулаторного шприцового дозатора AJ5805 c PCA (Неасо, Великобрітанія). Результати. Пацієнти та їх батьки були проінструктовані щодо використання обладнання перед операцією, і КПА ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. De Kock M., Scholtes J.L. Postoperative P.C.A. in abdominal surgery. Analysis of 200 consecutive patients // Acta Anaesthesiol. Belg. — 1991. — 42(2). — 85-91.

Similar articles

Ефективність аналгезії поперечного площинного блока (ТАР — transversus abdominis plane block) після абдомінальної хірургії в дітей
Authors: Дмитрієв Д.В. — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
"Emergency medicine" 4 (67) 2015
Date: 2015.07.23
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Обґрунтування використання регіональної аналгезії для знеболювання в ранньому післяопераційному періоді у дітей з онкопатологією
Authors: Дмитрієв Д.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
"Emergency medicine" 3 (74) 2016
Date: 2016.06.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Тітов І.І., Мельник С.В., Мельник Ю.В., Тітов О.І., Марусин С.О.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Лікування болю в пацієнтів із травмою: огляд даних доказової медицини
Authors: Кучин Ю.Л. - к.м.н., доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 1 (525) 2015
Date: 2015.03.11
Sections: Specialist manual

Back to issue