Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Пацієнт-контрольована аналгезія в дитячій хірургії

Authors: Дмитрієв Д.В., Семененко А.І., Глазов Є.О., Калінчук О.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Контрольована пацієнтом аналгезія (КПА) з мікропроцесорним інфузійним шприцом уперше була запропонована для використання у людини в 1965 році. Клінічні дослідження із США та Європи показали, що ця форма знеболювання добре прийнята дорослими, але використання цієї технології для дітей вивчено недостатньо [1]. Матеріали та методи. Ми оцінили КПА у 15 хірургічних пацієнтів педіатричного профілю віком від 11 до 18 років (15,4 ± 1,4 року), яким проводились оперативні втручання з приводу патології черевної порожнини. КПА здійснювали за допомогою амбулаторного шприцового дозатора AJ5805 c PCA (Неасо, Великобрітанія). Результати. Пацієнти та їх батьки були проінструктовані щодо використання обладнання перед операцією, і КПА ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. De Kock M., Scholtes J.L. Postoperative P.C.A. in abdominal surgery. Analysis of 200 consecutive patients // Acta Anaesthesiol. Belg. — 1991. — 42(2). — 85-91.


Back to issue