Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Успішна імплементація протоколу ERABS у пацієнтів із морбідним ожирінням під час лапароскопічних баріатричних втручань

Authors: Євсєєва В.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Протокол прискоренного ведення (ERAS) був імплементований у багатьох західноєвропейських баріатричних центрах [1–3] і включає кращу практику передопераційної підготовки та стандартизації періопераційної та післяопераційної допомоги, що забезпечить швидке одужання і поліпшить результат лікування. Але залишається неясним, чи всі компоненти класичного протоколу необхідні та пристосовані для успішної реалізації в баріатричній хірургії. Мета дослідження: оцінити доцільність впровадження адаптованого для баріатричної хірургії протоколу прискореної реабілітації (ERABS) при лапароскопічних баріатричних втручаннях (ЛБВ), який використовує базові та суттєві зміни ERAS. Матеріали та методи. В дослідження було включено 68 пацієнтів із морбідним ожирінням (МО) віком від 18 років та індексом маси тіла ≥ 40 кг/м ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Vreeswijk S.J. The safety and efficiency of a fast-track protocol for sleeve gastrectomy: a team approach / Vreeswijk S.J., van Rutte P.W., Nienhuijs S.W. et al. // Minerva Anestesiol. — 2018. — 84(8). — 898-906. 
2. Mannaerts G.H. Results of implementing an enhanced recovery after bariatric surgery (ERABS) protocol / Mannaerts G.H., van Mil S.R., Stepaniak P.S. et al. // Obes. Surg. — 2016. — 26(2). — 303-12.
3. Malczak P. Enhanced recovery after bariatric surgery: systematic review and meta-analysis / Malczak P., Pisarska M., Piotr M. et al. // Obes. Surg. — 2017. — 27(1). — 226-35.

Similar articles

The experience of using nalbuphine hydrochloride in the intraoperative multimodal analgesia scheme as a part of the Enhanced Recovery after Surgery protocol in bariatric surgery
Authors: Євсєєва В.В.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №5(92), 2018
Date: 2018.10.10
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Long-term results of laparoscopic gastric plication in obese patients (three-year follow-up)
Authors: Гавриш Р.Я., Лукавецький О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Ukrainian journal of surgery 2 (37) 2018
Date: 2018.12.05
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Authors: Галушко О.А.(1), Мамчич В.І.(1), Донець В.В.(2), Чайка М.А.(1, 2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue