Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Оцінка анальгетичної ефективності блокади квадратного м’яза попереку (Qudratus Lumborum Block), виконаної під контролем ультразвуку в дітей після оперативних втручань на органах черевної порожнини

Authors: Залецький Б.В., Дмитрієв Д.В., Глазов Є.О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. За даними літератури, для знеболювання в періопераційному періоді використовують регіональні методи знеболювання [1]. Анальгетичну ефективнiсть блокад передньої черевної стiнки в педіатричній практиці вивчено недостатньо. Метою дослідження було оцінити анальгетичну дію блокади квадратного м’яза попереку (Qudratus Lumborum Block — QLB) у педіатричних пацієнтів, яким проводились абдомінальні оперативні втручання. Матеріали та методи. Дане дослідження було виконане на базі Вінницького національного медичного університету, м. Вінниця, Україна, з грудня 2018 по лютий 2019 року. Рандомізовані до групи Q (група з виконанням блокади QLB) та групи С (контрольна). Після отримання загальної анестезії групі Q виконано блокаду квадратного м’яза попереку (QL) з використанням 0 ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kadam V.R. Ultrasound-guided quadratus lumborum block as a postoperative analgesic technique for laparotomy / V.R. Kadam // Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology. — 2013. — 29(4). — 550-552.


Back to issue