Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Шляхи відновлення мікроциркуляторного русла при дофамін-залежній компенсації сепсис-індукованої гіпотензії

Authors: Коновчук В.М., Андрущак А.В., Кушнір С.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Сепсис є однією з найбільш актуальних проблем сьогодення [1]. Незважаючи на інотропну та волемічну підтримку механізмів стабілізації гемодинаміки, перебіг сепсису характеризується дисфункцією мікроциркуляторного русла. Порушення мікроциркуляторного кровотоку вважається ключовою ланкою в патогенезі гіпоперфузії [3]. Проте питання протекції мікроциркуляторного русла при дофамін-залежній сепсис-індукованій гіпотензії (СІГ) не отримали достатнього віддзеркалення. Мета роботи: дослідити реакцію мікроциркуляторного русла на дію реосорбілакту при дофамін-залежній компенсації сепсис-індукованої гіпотензії. Матеріали та методи. Досліджено 28 пацієнтів із СІГ та 25 пацієнтів, які становили конт-рольну групу (синдром системної запальної відповіді (ССЗВ), МКХ-10: SIRS, ICD-10: R-65.2), які в комплексному лікуванні отримували реосорбілакт. Мікроциркуляція оцінювалася за біомікроскопією сублінгвальної слизової ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Singer M., Deutschman C.S., Seymour C.W., Hotch-kiss R.S. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) // JAMA. — 2016. — 315(8). — 801-10.
2. Fleischmann C., Scherag A., Adhikari N.K. International Forum of Acute Care Trialists. Assessment of global incidence and mortality of hospital-treated sepsis: current estimates and limitations // Am. J. Respir. Crit. Care Med. — 2015. — 193(3). — 259-72. — doi: 10.1164 / rccm.201504-0781OC.
3. Del Opal S. The current understanding of sepsis and research priorities for the future // Virulence. — 2014. — 5(1). — 1-3.

Similar articles

Authors: Коновчук В.М., Андрущак А.В., Кушнір С.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Clinical features of the course of localized and generalized bacterial infections in children
Authors: Мургіна М.М.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Actual Infectology" Том 5, №3, 2017
Date: 2017.09.20
Categories: Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Authors: Ячник І.М., Дмитрієва М.Б., Карпенко Н.П.
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ», м. Київ, Україна

"Actual Infectology" Том 6, №5, 2018
Date: 2018.11.21
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue