Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Вплив гіпербарооксії на оксидантно-антиоксидантну систему у хворих на перитоніт

Authors: Коновчук В.М., Ковтун А.І., Карпо П.М., Сажин А.П., Аносов А.Є.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Розвиток гіпоксії після оперативного втручання та санації очеревинної порожнини вимагає застосування кисневої терапії. Високоефективним методом оксигенотерапії є гіпербарична оксигенація (ГБО). Мета дослідження: підвищення ефективності комплексного інтенсивного лікування хворих із абдомінальними гнійно-септичними ускладненнями у післяопераційному періоді з огляду на стан оксидантно-антиоксидантної системи. Матеріали та методи. Обстежено 126 хворих віком 37–64 років із перитонітом у післяопераційному періоді. Усім було проведено оперативне лікування: лапаратомію, ліквідацію вогнища запалення, санацію й дренування черевної порожнини. На 2–3-й день після оперативного втручання (через 12–36 годин після появи ознак поширеного перитоніту) на фоні традиційної базисної терапії хворим проводили лікування сеансами ГБО. У плазмі крові ...


Bibliography

1. Руководство по гипербарической оксигенации / Под ред. С.Н. Ефуни. — М.: Медицина, 1986. — 416 с.
2. Чуєв П.М., Владика А.С., Воробйов К.П. Гіпербароокситерапія: навч. посібник. — Одеса: ЗМЗ, 1999. — 188 с.