Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Комплексний підхід фармакотерапії больового синдрому у хворих з опіками

Authors: Косеченко Н.Ю., Гомон М.Л., Нагайчук В.І.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Знеболююча терапія у пацієнтів з опіковими травмами залишається актуальною проблемою внаслідок багатокомпонентності больового синдрому та недооцінення всіх патогенетичних механізмів його розвитку, а тому й неадекватністю знеболювання як під час надання первинної допомоги, так і в спеціалізованих стаціонарах. Саме тому некоригованість нейропатичного компоненту больового синдрому на ранніх етапах знеболювальної терапії призводить до формування в опікових хворих хронічного нейропатичного больового синдрому, що часто проявляється інтенсивним свербежем у ділянці післяопераційного рубця. Структурований підхід до протибольової терапії опікових хворих повинен базуватися на принципі сходів, запропонованому експертною групою ВООЗ, що включає крім застосування аналгетичних засобів використання ад’ювантної терапії. Мета: дослідити фармакологічну ефективність ад ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Burns. — 2010 Sep. — 36(6). — 769-72. doi: 10.1016/j.burns.2009.05.018. Epub 2010 Apr 1.
2. European Burn Association. European practice guidelines for burn care. Minimum level of burn care provision in Europe. — Vienna, Austria: EBA, 2013. (World Health Organization. WHO’s pain relief ladder. WHO, 2014).
3. Isha Kaul, Ami Amin, Marta Rosenberg, Laura Rosenberg, Walter J. Meyer. Use of gabapentin and pregabalin for pruritus and neuropathic pain associated with major burn injury: A retrospective chart review // Burns: Journal of the International Society for Burn Injuries. — Aug 2017. doi: 10.1016/j.burns.2017.07.018.
4. Gray P., Williams B. and Cramond T. Successful use of gabapentin in acute pain management following burn injury: a case series // Pain Medicine. — 2008. — 9(3). — 371-376.

Similar articles

The combination of naproxen with triptans, gabapentin, pregabalin and muscle relaxants
Authors: Свиридова Н.К.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

International neurological journal 1 (87) 2017
Date: 2017.04.11
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Experience with Neuropentin Use for the Treatment of Neuropathic Component  of the Pain in Patients with Dorsalgia
Authors: Орос М.М., Симулик В.В.
Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна
Клініка «Водолій», м. Хуст, Україна

International neurological journal 7 (85) 2016
Date: 2017.01.16
Categories: Neurology
Sections: Specialist manual
Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина II
Authors: Поворознюк В.В., Шинкаренко Т.Є., Приймич У.І. — ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
"News of medicine and pharmacy" 7 (538) 2015
Date: 2015.07.09
Sections: Clinical researches
Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-м’язової системи: огляд літератури та результати власних досліджень. Частина II
Authors: Поворознюк В.В., Шинкаренко Т.Є., Приймич У.І. — ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»; Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, м. Київ
"Pain. Joints. Spine." 1 (17) 2015
Date: 2015.05.29
Categories: Rheumatology, Traumatology and orthopedics
Sections: Specialist manual

Back to issue