Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Оцінка ефективності спонукальної спірометрії у передопераційному періоді

Authors: Кузьменко Т.С., Воротинцев С.І., Доля О.С.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. За даними S. Ozalevli та співавт. (2011), низькі вихідні показники зовнішньої функції легень (ЗФЛ) є фактором ризику розвитку ПЛУ. Під час проведення спонукальної спірометрії (СС) у газообмін залучаються попередньо невентильовані альвеоли, що може покращити стан ЗФЛ. Проте існують суперечливі дані щодо ефективності СС у передопераційному періоді [1, 2]. Мета: оцінити ефективність передопераційного використання СС на показники ЗФЛ. Матеріали та методи. У дослідження було послідовно включено 23 пацієнти віком ≥ 18 років. Стан хворих, яким було заплановане оперативне втручання на верхньому поверсі черевної порожнини, оцінювали за шкалою ARISCAT ˃ 26 балів. Тренування розпочинали за дві доби до операції згідно з методикою: пацієнт ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Kundra P., Vitheeswaran M., Nagappa M., Sistla S. Effect of Preoperative and Postoperative Incentive Spirometry on Lung Functions after Laparoscopic Cholecystectomy // Surg. Laparosc. Endosc. Percutan. Tech. — 2010. — 20(3). — 170-172. 
2. Cattano D., Altamirano A., Vannucci A., Melnikov V., Cone C., Hagberg C. Preoperative use of incentive spirometry does not affect postoperative lung function in bariatric surgery // Transl. Res. — 2010. — 156(5). — 265-272.

Back to issue