Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Виявлення кардіогенного компонента в механізмі формування синдрому малого серцевого викиду

Authors: Курсов С.В., Білецький О.В., Скоропліт С.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Розпізнавання наявності компонента гострої серцевої слабкості в структурі гемодинамічного паттерна шоку є однією з найактуальніших проблем медицини критичних станів. На зміну методу Свана — Ганца приходять черезстравохідна допплерівська оцінка скорочувальної функції серця, моніторинг серцевого викиду за допомогою різноманітних методик його визначення разом із спробами з дозованим рідинним об’ємним навантаженням. Проте складність виконання зазначених методик та їх мала доступність обмежують їх впровадження в повсякденні дослідження. Додатковим інструментом діагностики може стати оцінка форми фото- або електричної імпедансної плетизмограми (ПГ). Мета роботи: розробити принципи діагностування наявності компонента гострої серцевої слабкості в гемодинамічному паттерні шоку на підставі аналізу форми ПГ. Матеріали та методи ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Гостра серцева недостатність
Authors: Лоскутов О.А., Шлапак І.П. - Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 7 (54) 2013
Date: 2013.12.30
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Specialist manual
Застійна серцева недостатність у новонароджених. Частина 1
Authors: Колюбакіна Л.В., Власова О.В., Безруков Л.О., Колоскова О.К. Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
"Child`s Health" 6 (41) 2012
Date: 2013.02.25
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Курсов С.В.(1), Ніконов В.В.(1), Іванченко Д.О.(2), Феськов О.Е.(1), Чернов О.Л.(1)
1 - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
2 - КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора О.І. Мещанінова», м. Харків, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums

Back to issue