Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Динаміка маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла при політравмі

Authors: Кучерявченко В.В., Волкова Ю.В., Шарлай К.Ю.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Дослідження ліпідного стану у пацієнтів з ожирінням важливе у зв’язку з наявністю у них супутньої патології, яка на тлі травматичної хвороби (ТХ) впливає на їх стан. Ми намагалися визначити саме ланки ліпідного обміну, що найбільш показово впливають на перебіг ТХ, тому метою нашої роботи був аналіз динаміки маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла (ПІМТ) при політравмі. У 224 хворих із ПІМТ з ідентичними за шкалами ISS і АРАСНЕ ІІ стартовими даними в період перший місяць лікування — 1 рік з моменту отримання ушкоджень було проведено дослідження рівня загального холестерину, тригліцеридів, холестерину ліпопротеїдів високої щільності та коефіцієнту ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Силиверстов П.А. Оценка тяжести и прогнозирование исхода политравмы: современное состояние проблемы (обзор) / П.А. Силиверстов, Ю.Г. Шапкин // Современные технологии в медицине. — 2017. — Т. 9, № 2. — С. 207-218. 
2. LIPC variants as genetic determinants of adiposity status, visceral adiposity indicators, and triglyceride-glucose (TyG) index-related parameters mediated by serum triglyceride levels / M.-S. Teng, S. Wu, L.-K. Er, L.-An. Hsu [et al.] // Diabetology & Metabolic Syndrome. — 2018. — № 10(79). — Р. 1-10.
3. Triglyceride glucose-body mass index is a simple and clinically useful surrogate marker for insulin resistance in nondiabetic individuals / L. Er, S. Wu, H. Chou, L. Hsu, M. Teng, Y. Sun et al. // PLoS ONE. — 2016. — № 11. — Р. 23-29. 

Similar articles

The functional state of lipid metabolism in traumatic disease  in patients with increased body mass index
Authors: Кучерявченко В.В., Волкова Ю.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Dynamics of markers of cellular immunity in patients with an increased body mass index in polytrauma
Authors: Кучерявченко В.В.(1, 2), Волкова Ю.В.(1, 2)
(1) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(2) — Харківська міська клінічна лікарня швидкої невідкладної медичної допомоги імені проф. О.І. Мещанінова, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Особливості розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією з супутньою дисліпідемією
Authors: Зуєв К.О. – Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 7 (63) 2014
Date: 2015.02.11
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Вплив фіксованої комбінації метформіну SR та глімепіриду на показники вуглеводного, ліпідного обміну та жорсткість артеріальної стінки у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Authors: Ларін О.С., Зуєв К.О., Когут Д.Г. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
International journal of endocrinology 3 (67) 2015
Date: 2015.07.10
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches

Back to issue