Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Анестезіологічний періопераційний менеджмент пацієнтів із раком підшлункової залози

Authors: Кучинська І.А.(1), Дронов О.І.(2), Тинкалюк В.В.(3), Рокун В.В.(3), Кузьменко В.О.(4)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(3) — Київська міська клінічна лікарня № 10, м. Київ, Україна
(4) — ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

На сьогодні єдиним способом лікування раку підшлункової залози (РПЗ) залишається хірургічна резекція. У більшості випадків зустрічається аденокарцинома ПЗ, що є високоагресивним раком, тому додаткові дослідження не повинні неналежним чином затримувати операцію, оскільки це потенційно може зменшити переваги оперативного втручання. Однак у певних випадках інвазивність втручання обмежується фактором непідготовленості пацієнта до «великої» хірургії. Анестезіолог у мультидисциплінарній команді лікування відіграє одну з ключових ролей у періопераційній підготовці, інтраопераційному веденні хворих та післяопераційному лікуванні, що може суттєво вплинути на результати одужання пацієнтів. Основними підходами в анестезіологічному менеджменті вважаємо такі:

1. Стратифікація ризику. Незважаючи на те, що використовуються різні системи балів прогнозування захворюваності і ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Дронов А.И., Земсков С.В., Крючина Е.А. Выполнение тотальной панкреатэктомии по поводу злокачественных новообразований поджелудочной железы // Клінічна хірургія. — 2016. — 10. — С. 26-30.
2. Кучинська І.А. Передопераційний скринінг нутритивних порушень у дорослих пацієнтів: використання шкал MUST та MNA-SF // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. — 2018. — 2. — С. 49. 

Similar articles

Clinical significance of restrictive fluid therapy impact on the recovery  of gastrointestinal motility after pancreaticoduodenectomy
Authors: Кузьменко В.О.(1), Скумс А.В.(1), Мазур А.П.(1), Кучинська І.А.(2)
(1) — ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Modern directions of radionuclide diagnosis in patients with prostate cancer
Authors: Король П.О.(1, 2), Ткаченко М.М.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Київська міська клінічна лікарня № 12, м. Київ, Україна

"Kidneys" Том 7, №3, 2018
Date: 2018.08.27
Categories: Nephrology
Sections: Specialist manual
Особливості проведення нутритивної підтримки у пацієнтів із тяжким гострим некротичним панкреатитом
Authors: Дронов О.І., Кучинська І.А., Арешніков Д.Б., Задорожна К.O. — Кафедра загальної хірургії НМУ імені О.О. Богомольця; Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ; Київська міська клінічна лікарня № 10; Київський міський центр захворювання печінки, жовчних протоків і підшлункової залози
"Emergency medicine" 1 (64) 2015
Date: 2015.05.18
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue