Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Вплив комбінованої нейрометаболічної терапії на неврологічний і когнітивний статус у хворих у гострому періоді ішемічного інсульту

Authors: Кущ К.О., Клигуненко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження: дослідити вплив комбінованої нейрометаболічної терапії із включенням едаравону на неврологічний і когнітивний статус у хворих із гострим ішемічним інсультом (ГІІ). Матеріали та методи. До проспективного рандомізованого дослідження ввійшов аналіз лікування 50 пацієнтів із ГІІ (14–20 балів за NIHSS), які госпіталізовані у перші 24 години від початку захворювання. Серед обстежених було 28 (56 %) чоловіків та 22 (44 %) жінки. Середній вік пацієнтів коливався від 51 до 84 років (68,0 ± 5,4 року). Групи не відрізнялися за віковим чи гендерним складом. До 1-ї групи (контрольної) увійшло 24 хворих, у лікуванні яких нейрометаболічною складовою була комбінація цитиколіну (по 1000 мг ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Бабак С.І.(1), Дяченко С.П.(1), Юрків В.В.(1), Галушко О.А.(2)
(1) — КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
First experience of using Xavron, a free radical scavenger, in patients with acute ischemic stroke
Authors: Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №3(98), 2019
Date: 2019.05.14
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Effect of neurometabolic therapy on the level of neuron-specific enolase and cognitive status in patients with acute ischemic stroke
Authors: Кущ К.О., Клигуненко О.М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

"Emergency medicine" №6(93), 2018
Date: 2018.12.04
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Гострий ішемічний інсульт у жінок: деякі особливості інтенсивної терапії
Authors: Тріщинська М.А., Галушко О.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.28
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue