Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Можливості сучасного анестезіологічного забезпечення онкологічних хворих із ризиком періопераційних серцево-судинних ускладнень

Authors: Лозовська О.В., Тхоревський О.В., Котко О.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Національний військово-клінічний центр «ГВКГ», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Статистика говорить про те, що за останні 100 років за рівнем захворюваності та смертності в світі онкопатологія перемістилася з десятого місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. Як стверджує Всесвітня організація охорони здоров’я, смертність від раку до 2030 року зросте на 45 % порівняно з рівнем 2007 року. Злоякісні новоутворення основних локалізацій розвиваються переважно у людей зрілого і похилого віку, що часто страждають від атеросклерозу, ішемічної хвороби серця (ІХС) та інших серцево-судинних захворювань. В онкологічних хворих хірургічне втручання часто є обов’язковим, а інколи — єдиним компонентом специфічного лікування і проводиться за життєвими показаннями. Супутня гіпертонічна хвороба нерідко є ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Рак в Україні: бюлетень Національного канцер-реєстру України № 9–18 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ncru.inf.ua/publications/index.htm. 
2. Руководство по анестезиологии и реаниматологии / Под ред. проф. Ю.С. Полушина. — СПб.: Военно-медицинская академия, 2004.
3. Денисов Л.Е., Николаев А.П., Виноградова Н.Н., Ушакова Т.И. Организация ранней диагностики злокачественных новообразований основых локализаций. — М., 1997. — 156 с.
4. Goldman L. General anesthesia and noncardiac surgery in patients with heart disease // Heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 

Similar articles

Authors: Paul Valensi, MD, Head of the Department of Endocrinology-Diabetology-Nutrition at the Jean Verdier Hospital and Director of the Laboratory of Nutrition, Metabolic Diseases, and Cardiovascular Prevention at Paris-Nord University; ех-Chairman of Neurodiab, the European Association for the Study of Diabetes (EASD) Study Group on Diabetic Neuropathy (2003–2006)
"Internal medicine" 4(10) 2008
Date: 2008.11.03
Categories: Cardiology, Endocrinology
Sections: Specialist manual
Стабільна ішемічна хвороба серця (адаптована клінічна настанова, заснована на доказах, 2016)
Authors: Соколов М.Ю., Талаєва Т.В., Ліщишина О.М., Лутай М.І., Лисенко Г.Ф., Амосова К.М., Вакалюк І.П., Гідзинська І.М., Голікова І.П., Жарінов О.Й., Клименко Л.В., Матюха Л.,Ф., Мітченко О.І., Мороз Г.З., Нетяженко В.З., Руденко А.В., Руденко К.В., Скибчик В.А., Соколов Ю.М., Тащук В.К., Титова Т.А., Тихонова С.А., Хіміон Л.В., Целуйко В.Й.
"News of medicine and pharmacy" 13 (589) 2016
Date: 2016.12.19
Sections: Specialist manual
Anticipated combination of beta-blocker and angiotensin-converting enzyme inhibitor: new opportunities for optimizing treatment of cardiovascular patients
Authors: Сіренко Ю.М., Торбас О.О.
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ, Україна

"Hypertension" 4 (54) 2017
Date: 2017.09.11
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual
Блокатори рецепторів ангіотензину II в лікуванні артеріальної гіпертензії: міфи та реальність
Authors: Сіренко Ю.М. - ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України», м. Київ
"Hypertension" 4(24) 2012
Date: 2013.03.05
Categories: Family medicine/Therapy, Cardiology, Therapy
Sections: Medical education

Back to issue