Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Протиішемічний ефект антигіпоксантів із групи похідних конденсованих інденотіазолів під час моделювання гострої ішемії міокарда

Authors: Лоскутов О.А.(1), Дзюба Д.О.(1), Волочнюк Д.М.(2), Демянчук В.Б.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ТОВ «НВП «ЄНАМІН», м. Київ, Україна
(3) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Показники госпітальної летальності під час методики проведення аортокоронарного шунтування не перевищують 3 %. Але технологія ще далека від ідеалу, адже на даний час ця методика має як позитивні наслідки, так і негативні. Так, залежно від методики кардіопротекції, що використовується під час проведення подібних операцій, частота інтраопераційного інфаркту міокарда виявляється у 2–7,2 % випадків, гострої серцевої недостатності — у 2,7–51,2 %, гострих порушень серцевого ритму — у 20–63,6 %. Ці ускладнення в останню чергу обумовлені неадекватним інтраопераційним захистом міокарда, для якого використовується безліч способів і методик. Це обумовлено незадоволеністю та неуніверсальністю локальної кардіопротекції. Основною причиною летальності при цьому є ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. http://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/ru/ВООЗ. 
2. Сравнительная оценка методов защиты миокарда при операциях коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения / Г.Г. Хубулава, В.П. Журавлев, А.В. Бирюков [и др.] // Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия. — 2009. — № 1. — С. 51-55.
3. Галушко О.А. Класифікація розчинів для інфузійної терапії: традиційні погляди та сучасні тенденції / О.А. Галушко, С.М. Недашківський, Д.О. Дзюба // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2015. — № 5. — С. 49-52.

Similar articles

Comparison of cardioprotective properties of artificial electrical fibrillation of the heart and Bretschneider solution during coronary artery bypass grafting
Authors: Лоскутов О.А.(1, 2), Дружина О.М.(1, 2), Дзюба Д.О.(1), Пащенко С.В.(1)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Оптимізація пошуку нефропротекторних засобів серед заміщених та конденсованих похідних ксантину для корекції кардіоренального синдрому
Authors: Корнієнко В.І., Самура Б.А., Романенко М.І. — Харківська державна зооветеринарна академія; Національний фармацевтичний університет, м. Харків; Запорізький державний медичний університет
"Emergency medicine" 7 (62) 2014
Date: 2015.02.24
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кореспондент АМН України, д.м.н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1
"News of medicine and pharmacy" 5-6(272-273) 2009
Date: 2009.04.22
Отруєння похідними сульфонілсечовини
Authors: Ткачишин В.С., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Emergency medicine" 1 (48) 2013
Date: 2013.03.18
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue