Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Можливості ренопротекції при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу

Authors: Максимчук Н.О., Коновчук В.М.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Нирки є основним гомеостатичним органом, функції яких зазнають інтенсивного навантаження різних обставин поліорганної патології, тим більше за умови ініційованої гнійно-септичними ускладненнями токсичної агресії. У цій площині слід звернути увагу на відповідні регуляторні засади їх функцій, зокрема волюморегуляторної; розглянути можливості ад’ювантно-базової терапії поєднаним використанням сорбілакту та L-аргініну з метою ренопротекції. Мета роботи: дослідити спектр ренопротекції, зокрема вплив на волюморегуляторну функцію, при поєднаному застосуванні сорбілакту та L-аргініну у хворих із синдромом ендогенної інтоксикації (СЕІ) гнійно-септичного генезу. Матеріали та методи. Досліджено показники волюмо- та осморегуляторної функції нирок у пацієнтів чотирьох груп: І група (контрольна) — 31 хворий із синдромом системної запальної відповіді ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Dynamics of the effect of combined use of sorbilact and L-arginine on the syndrome of endogenous intoxication of purulent-septic origin
Authors: Максимчук Н.О., Коновчук В.М.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" №1(96), 2019
Date: 2019.03.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Максимчук Н.О., Коновчук В.М.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.08.31
Sections: Medical forums
Септична гіперглікемія у дітей та можливості її корекції за допомогою тривалої інфузії 4,2% розчину L-аргініну
Authors: Георгіянц М.А., Корсунов В.А. - Харківська медична академія післядипломної освіти
"Emergency medicine" 5 (60) 2014
Date: 2014.09.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue