Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Застосування нанотехнології для зберігання еритроцитів крові людини

Authors: Малигон О.І.(1, 2), Білоусов А.М.(1, 2), Яворський В.В.(1, 2), Богданчикова О.А.(2), Гоженко А.І.(3)
(1) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
(2) — Харківський обласний центр служби крові, м. Харків, Україна
(3) — Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту», м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. У діяльність установ служби крові впроваджені системи контейнерів для заготівлі зі спеціальними ресуспендуючими розчинами для еритроцитовмісних компонентів крові (ЕВК), що забезпечують їх зберігання протягом 6–7 тижнів. Проте в процесі зберігання в ЕВК відбуваються складні, прогресивні накопичення фізико-хімічних змін, що характеризують пошкодження клітин. Клінічні дослідження виявили, що трансфузія ЕВК з подовженим терміном зберігання є додатковим фактором ризику, що збільшує захворюваність і смертність у пацієнтів з політравмами, які мали кардіохірургічні втручання, тощо [1, 2]. Мета: зменшити прояви метаболічних змін та гемолізу під час тривалого зберігання еритроцитів при температурі +4…+6 ºС. Матеріали та методи. Матеріалом дослідження був колоїдний розчин магнітного ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Zimrin A.B., Hess J.R. Current issues relating to the transfusion of stored red blood cells // Vox. Sang. — 2009. — 96. — Р. 93-103. 
2. Wang D., Sun J., Solomon S.B. et al. Transfusion of older stored blood and risk of death: a meta-analysis.
3. Glynn S.A. The red cell storage lesion: a method to the madness // Transfusion. — 2010. — 50. — Р. 1164-9

Similar articles

Резистентність еритроцитів у хворих на поширені дерматози з ускладненим алергологічним анамнезом
Authors: Солошенко Е.М., Кондакова Г.К., Семко Г.О., Земляна Т.В. - ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМНУ», м. Харків
International journal of endocrinology 6 (54) 2013
Date: 2013.10.24
Categories: Endocrinology, Immunology
Sections: Medical forums
Authors: Професор Sandra Lejniece Кафедра внутрішніх хвороб Ризького університету Страдінса Національний гематологічний центр, м. Рига, Латвія
"Internal medicine" 5-6(17-18)-2009
Date: 2010.05.15
Categories: Family medicine/Therapy, Therapy
Authors: Мажак К.Д.(1), Ткач О.А.(1), Голубченко Л.К.(1), Кізло Н.А.(2), Кіромасова Н.І.(2), Божко Л.Г.(2), Брода Є.П.(2)
(1) — Національний медичний університет ім. Данила Галицького, м. Львів, Україна
(2) — КНП ЛОР «Центр легеневого здоров’я», м. Львів, Україна

"Actual Infectology" Том 7, №2, 2019
Date: 2019.04.09
Categories: Infectious diseases
Sections: Medical forums

Back to issue