Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Порівняння післяопераційної аналгезії пекторальною та грудною паравертебральною блокадою в онкохірургії молочної залози

Authors: Марцінів В.В.(1, 2), Михальчишина І.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. В онкохірургії молочної залози новітні міофасціальні блоки, серед яких пекторальна блокада, можуть стати альтернативою усталеній паравертебральній аналгезії. Мета роботи: порівняти больовий синдром та потребу в анальгетиках після операцій з приводу новоутворень молочної залози при застосуванні грудної паравертебральної та пекторальної блокади. Матеріали та методи. В дослідження були включені жінки, 1–2 за ASA, яким виконувалась мастектомія або лампектомія з аксілярною лімфодисекцією. Пацієнтки були розподілені на дві групи. У першій групі перед операцією виконувалась пекторальна блокада розчином ропівакаїну 0,375% 20 і 10 мл за методикою Бланко, у другій — паравертебральна блокада на рівні 3–4-го грудного хребця розчином ропівакаїну 0,5 ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Мультимодальне знеболювання бойової травми
Authors: Строгуш О.М., Білінський П.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ; Київська міська клінічна лікарня № 3
"Тrauma" Том 16, №1, 2015
Date: 2015.05.08
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: In the first person
Prolonged paravertebral analgesia for pain relief in patients after thoracotomy
Authors: Синицин М.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 2 (81) 2017
Date: 2017.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: І.П. Радчук, Житомирський онкологічний диспансер; І.І. Лісний, Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО ім. П.Л. Шупика
"Emergency medicine" 5(18) 2008
Date: 2009.02.20
Categories: Medicine of emergency, Oncology
Sections: Specialist manual
Authors: Тарасенко С.О.(1), Дубров С.О.(2), Ларін О.С.(1), Черенько С.М.(1), Горобейко М.Б.(1)
1 - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна
2 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 4 (75) 2016
Date: 2016.09.01
Sections: Medical forums

Back to issue