Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Ефективність післяопераційного знеболювання при лапароскопічних холецистектоміях

Authors: Маслій В.А., Гомон М.Л., Вигонюк А.В., Гончарук О.С., Перова В.П., Пахно І.П.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Незважаючи на розвиток сучасних методик знеболювання, більше ніж у половини пацієнтів зберігається виражений больовий синдром у післяопераційному періоді. Скорочення тривалості та зменшення травматичності оперативних втручань посилює коливання інтенсивності больового синдрому, оскільки достатня післяопераційна аналгезія при таких умовах не досягається [1, 2]. Мета роботи: дослідити вираженість післяопераційного больового синдрому при лапароскопічних холециcтектоміях, що виконуються під інгаляційною анестезією, з метою оцінки доцільності його корекції. Матеріали та методи. Проведено моніторинг 147 хворих, яким виконано лапароскопічну холецистектомію під інгаляційною анестезією севофлураном у Вінницькій ОКЛ ім. М.І. Пирогова та Вінницькій МКЛ № 1. Післяопераційне знеболювання включало використання НПЗП (декскетопрофен) за 10 хв до закінчення ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Бишовець С.М. Трикомпонентна місцева анестезія для знеболювання лапароскопічних втручань // Український медичний часопис. — 2013. — № 4(96). — С. 147-150.
2. Baratta J., Schwenk E.S., Viscusi E.R. Clinical consequences of inadequate pain relief: barriers to optimal pain management / Baratta J., Schwenk E., Viscusi E. // Plast. Reconstr. Surg. — 2014. — № 134(4). — Р. 15-21.

Similar articles

Evaluating the Quality of Early Postoperative Analgesia in Patients with Hip Arthroplasty
Authors: Семененко А.І., Дмитрієв Д.В., Дацюк О.І. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна; Сурсаєв Ю.Є. - Міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, Україна
"Emergency medicine" 3 (74) 2016
Date: 2016.06.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Local application of dexalgin after laparoscopic surgeries
Authors: Колосович І.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(95), 2018
Date: 2019.02.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Обґрунтування використання регіональної аналгезії для знеболювання в ранньому післяопераційному періоді у дітей з онкопатологією
Authors: Дмитрієв Д.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
"Emergency medicine" 3 (74) 2016
Date: 2016.06.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Prolonged paravertebral analgesia for pain relief in patients after thoracotomy
Authors: Синицин М.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" 2 (81) 2017
Date: 2017.05.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue