Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Анестезіологічне забезпечення пацієнта з міастенією без використання міорелаксантів під час тимектомії (клінічний випадок)

Authors: Масуді А.В., Донець В.В., Мельник О.Ф., Злочевський О.М., Дивак В.В.
Київська обласна клінічна лікарня, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Міастенія гравіс — це автоімунне захворювання, при якому відбувається ураження нервово-м’язових синапсів. Щорічна захворюваність становить близько 0,4 випадки на 100 000 населення, поширеність міастенії коливається в межах 10–24 на 100 000 населення. В нашій статті буде описано клінічний випадок використання комбінації севофлурану та фентанілу під час індукції та підтримання анестезії у пацієнта з пухлиною тимуса, не застосовуючи міорелаксантів. Клінічний випадок. Пацієнта N., 21 рік, було оглянуто в торако-пульмональному центрі. Діагноз: міастенія, генералізована форма з бульбарним синдромом та верхнім парапарезом. За даними електроміографії (ЕМГ) реєструється декремент амплітуди хвилі М-відповіді — 60 % від норми. Чіткі ознаки порушення нервово-м’язової передачі ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Myasthenia Gravis: Towards A Safer Anesthesia Technique. Clinical Experience аnd Review оf Literature / M. Elarief, E. Ibrahim, P. Magadi // The Internet Journal of Anesthesiology. — Vol. 11, № 2.
2. Myasthenia gravis and sevoflurane — a case report-gulcanerk / Isil Karabeyoglu // E. J. Anesth. — 2007. — 19(1).
3. Jamal B.T., Herb K. Perioperative management of patients with myasthenia gravis: prevention, recognition, and treatment // Oral. Surg. Oral. Med. Oral. Pathol. Oral. Radiolendod. — 2009. — 107. — 612.

Similar articles

Clinical and Neurophysiological Features in Patients with Myasthenia Gravis Depending on the Structural Changes of the Thymus
Authors: Товажнянська О.Л., Самойлова Г.П. - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна; ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна
International neurological journal 4 (82) 2016
Date: 2016.08.10
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Emergency Conditions in the Patients with Myasthenia Gravis. Clinical Case of Complicated Course of Generalized Myasthenia Gravis after Thymthymomectomy
Authors: Tovazhnyanska O.L., Samoilova H.P. - Kharkiv National Medical University, Department of Neurology № 2, Kharkiv; State Institution «Institute of General and Emergency Surgery named after V.T. Zaitsev of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
"Emergency medicine" 8 (71) 2015
Date: 2016.04.18
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Бензодіазепіни в практиці лікаря медицини невідкладних станів
Authors: Бондар М.В., Доморацький О.Е. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 7 (54) 2013
Date: 2014.01.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue