Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Низькопоточна інгаляційна анестезія севораном в умовах ургентної лапароскопічної холецистектомії

Authors: Машин О.М., Голубничий В.О., Мальцева Л.О., Рзаєв Т.І.
ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи: вивчити вплив, підвищення ефективності та безпеки низькопоточної інгаляційної анестезії севораном при ургентній лапароскопічній холецистектомії. Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз 90 історій хвороби хворих з діагнозом «жовчнокам’яна хвороба. Гострий холецистит» та оперативним втручанням — ургентна лапароскопічна холецистектомія (УЛХЕ). Демографічні показники пацієнтів: середній вік — 32 ± 12 років, індекс маси тіла — 26,5 ± 4,4 кг/м2. Перед-операційний індекс кардіального ризику за Revised Cardiac Risk Index < 1 %. Критерії синдрому системної запальної відповіді і Quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) виключають ймовірності наявності ускладнень септичного генезу. Ступінь анестезіологічного ризику за ASA: 60 пацієнтів — І ступінь, 25 — ІІ ступінь. Анестезіологічне забезпечення ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue