Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Проблемні питання лікування дітей з масивною резекцією кишечника

Authors: Міщук В.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Масивна резекція кишечника у дітей найчастіше зумовлена ургентними хірургічними захворюваннями. Основними причинами масивної резекції кишечника і розвитку синдрому короткої кишки (СКК) є некротичний ентероколіт, вроджені вади розвитку кишечника, гастрошизис, мальротація і заворот кишечника, інфаркт кишки, пухлини брижі, хвороба Гіршпрунга, хвороба Крона [1]. При хірургічних втручаннях з приводу цих патологічних станів виникає необхідність у видаленні значної частини тонкої кишки, виведенні «високих» стом, що призводить до тяжкої ентеральної недостатності. Факторами, що обтяжують післяопераційний перебіг і летальність СКК, є: довжина збереженого сегмента тонкого кишечника, відсутність ілеоцекального клапана, холестаз, сепсис, печінкова недостатність. Саме тривалість парентерального харчування (ПХ) та наявність печінкової недостатності багатьма фахівцями вважаються ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Горбатюк О.М. Синдром короткої кишки у немовлят: сучасні погляди на проблему за даними літературного огляду і власного досвіду / О.М. Горбатюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2016. — Т. 6, № 3. — С. 48-55.
2. Spencer A.U., Neaga A., West B., Safran J., Brown P., Btaiche I., Kuzma-O’Reilly B., Teitelbaum D.H. Pediatric shortbowel syndrome: redefining predictors of success // Ann. Surg. — 2005. — 242. — Р. 403-409.
3. Pittiruti M et al. ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: central venous catheters (access, care, diagnosis and therapy of complications) // Clin. Nutr. — 2009. — 28. — 365.
4. Diamond I.R., Grant R.C., Pencharz P.B. et al. Preventing the progression of intestinal failure-associated liver disease ininfants using a composite lipid emulsion:a pilot randomized controlled trial of SMOFlipid // J. Parenter. Enteral Nutr. — 2016 February 2 (Epub ahead of print).

Similar articles

Challenging issues on nutrition of children after extensive bowel resection (literature review)
Authors: Міщук В.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.06
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Обширные резекции тонкой кишки при лечении пороков развития и заболеваний кишечника у детей
Authors: Грона В.Н., Вакуленко М.В. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
"Child`s Health" 4 (55) 2014
Date: 2014.08.07
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Authors: Грона В.Н., Веселый С.В., Вакуленко М.В., Борей Т.В., Сопов Г.А., Кафедра детской хирургии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького на базе Областной детской клинической больницы г. Донецка
"Child`s Health" 3 (24) 2010
Date: 2010.08.13
Categories: Pediatrics/Neonatology
Authors: В.П. АНДРЮЩЕНКО, В.В. КУНОВСЬКИЙ, В.А. МАГЛЬОВАНИЙ, Кафедра загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
"News of medicine and pharmacy" 18(259) 2008
Date: 2009.01.13
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual

Back to issue