Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Захист легень під час штучного кровообігу у дітей з вродженими вадами серця

Authors: Мошківська Л.В., Лазоришинець В.В.
ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Актуальність даного дослідження обумовлена збереженням високого рівня легеневих захворювань в післяопераційному періоді у дітей з вродженими вадами серця (ВВС), оперованих в умовах штучного кровообігу (ШК). В кардіохірургії дітей раннього віку з ВВС частота післяопераційних ускладнень коливається в межах 1–18,4 %. Зокрема таких, як серцева недостатність — 3,6–15,4 %, легеневі ускладнення (ЛУ) — 6–8 %, гостра ниркова недостатність — 5–7 %, а також інфекційні післяопераційні ускладнення — 1,5–5,8 %. У структурі ускладнень, що зустрічаються у дітей в ранньому дитинстві після операцій в умовах ШК, легеневі ускладнення займають друге місце як за частотою, так і за значимістю після гострої cерцевої ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Результати лікування дітей   із вродженими вадами серця і синдромом Дауна
Authors: Авраменко І.Ю., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Ковальський Р.Я., Гусак В.Ф., КЗ «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ»
"Child`s Health" 7 (42) 2012
Date: 2013.03.01
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Authors: Ластівка І.В., Хлуновська Л.Ю.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

International neurological journal №8 (110), 2019
Date: 2020.01.09
Categories: Neurology
Sections: Medical forums
Аналіз летальності та факторів підвищеного ризику народження дітей з уродженими вадами серця
Authors: Чайковська Г.С., Гнатейко О.З. - Державна установа «Інститут спадкової патології НАМНУ», м. Львів
"Child`s Health" 4 (39) 2012
Date: 2013.03.15
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches

Back to issue