Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Перебіг порушень фібринолітичної ланки системи згортання крові у пацієнтів з гострою ТЕЛА і проведеним системним тромболізисом

Authors: Муризіна О.Ю.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Гостра тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) у пацієнтів, яким був проведений системний тромболізис (ТЛТ) стрептокіназою (1,5 млн МО протягом 2 год) на етапі інтенсивного і раннього лікування, супроводжується системною гіперкоагуляцією: підвищенням протромбінового часу, фібриногену, фібрину. Водночас найбільші зміни виявилися у фібринолітичній ланці гемостазу [1]. Мета: дослідити перебіг у фібринолітичній ланці системи згортання крові в гострому періоді ТЕЛА з проведеним системним ТЛТ. Матеріали та методи. Проспективний аналіз показників коагулограми 43 пацієнтів (55,6 ± 11,6 року) з гострою ТЕЛА: 1-ша група — високого ризику (30 пацієнтів з гіпотензією або епізодами syncope), 2-га група — проміжного високого ризику (13 нормотензивних пацієнтів): до проведення ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Муризіна О.Ю. Динаміка гемостазіограми при гострій ТЕЛА високого ризику і проведеним системним тромболізисом // Біль, знеболення та інтенсивні терапія. — № 3. — С. 104-105.

Similar articles

Тромбоемболія легеневої артерії: сучасні погляди на діагностику та лікування
Authors: Нетяженко В.З., Плєнова О.М., Гаврилюк О.П., Таранчук В.В., Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Emergency medicine" 2 (49) 2013
Date: 2013.04.10
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Authors: Босенко К.В., Потапчук Ю.О.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" №4(99), 2019
Date: 2019.08.07
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: В.З. НЕТЯЖЕНКО, член-кореспондент АМН України, професор, завідуючий кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1; О.В. ЛИКОВ, аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
"Internal medicine" 3(3) 2007
Date: 2007.10.04
Categories: Medicine of emergency, Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue