Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому амантадину сульфату в здорових добровольців

Authors: Ніконов В.В., Білецький О.В., Курсов С.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Удосконалення заходів нейропротекції у хворих із синдромом гострої церебральної недостатності (СГЦН) залишається одною з найактуальніших проблем інтенсивної терапії. Ішемія мозку вельми часто асоційована з розвитком ефекту ексайтотоксичності, що реалізується через надмірне вивільнення в центральній нервовій системі збуджуючих нейромедіаторів. Вважається, що застосування антагоністів NMDA-рецепторів в умовах ішемії й гіпоксичного ураження мозку здатне запобігати патобіохімічним процесам і зменшувати тяжкість ушкодження. Одним з таких засобів, застосування якого набуває поширення в практиці інтенсивної терапії у хворих із СГЦН, є амантадину сульфат. Проте ще й досі бракує достатньої інформації про його вплив на мозковий кровообіг. Мета дослідження: вивчення стану мозкового кровообігу в умовах одноразового ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Ніконов В.В., Білецький О.В., Курсов С.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Ніконов В.В., Курсов С.В., Білецький О.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Сучасні аспекти метаболічного захисту мозку
Authors: Бондар М.В., Грушовський І.Т. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
"Emergency medicine" 6 (53) 2013
Date: 2013.11.13
Categories: Medicine of emergency, Neurology
Sections: Specialist manual

Back to issue