Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому амантадину сульфату в здорових добровольців

Authors: Ніконов В.В., Білецький О.В., Курсов С.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Удосконалення заходів нейропротекції у хворих із синдромом гострої церебральної недостатності (СГЦН) залишається одною з найактуальніших проблем інтенсивної терапії. Ішемія мозку вельми часто асоційована з розвитком ефекту ексайтотоксичності, що реалізується через надмірне вивільнення в центральній нервовій системі збуджуючих нейромедіаторів. Вважається, що застосування антагоністів NMDA-рецепторів в умовах ішемії й гіпоксичного ураження мозку здатне запобігати патобіохімічним процесам і зменшувати тяжкість ушкодження. Одним з таких засобів, застосування якого набуває поширення в практиці інтенсивної терапії у хворих із СГЦН, є амантадину сульфат. Проте ще й досі бракує достатньої інформації про його вплив на мозковий кровообіг. Мета дослідження: вивчення стану мозкового кровообігу в умовах одноразового ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Ніконов В.В., Білецький О.В., Курсов С.В., Полторацький В.Г., Чернов О.Л.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Effect of amantadine sulfate on cerebral and central hemodynamics in experimental traumatic brain injury
Authors: Семененко С.І., Семененко А.І., Семененко І.Ф.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

"Emergency medicine" №6(101), 2019
Date: 2019.10.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
The possibility of studying cerebral blood flow with rheoencephalography
Authors: Білецький О.В., Курсов С.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

"Emergency medicine" №1(88), 2018
Date: 2018.03.23
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue