Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Актуальні питання профілактики сезонних грибних отруєнь

Authors: Падалка В.М.(1), Курділь Н.В.(2), Іващенко О.В.(3)
(1) — ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(2) — ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України», м. Київ, Україна
(3) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Сезонний збір грибів населенням у більшості регіонів України є віковою традицією, що потенційно несе загрозу смертельно небезпечних отруєнь. Сумна статистика отруєнь внаслідок вживання дикорослих грибів обумовлює необхідність більш детального дослідження їх причин і визначення найбільш вразливих груп населення. Мета дослідження: вивчення причин отруєнь дикорослими грибами серед населення Києва й Київської області. Матеріали та методи. Досліджені випадки отруєнь грибами (Т62.0) серед населення м. Києва та прилеглих районів області за 2014–2018 рр. (усього 106 випадків), використані дані токсикологічного центру Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Результати. Багаторічний моніторинг грибних отруєнь довів, що в середньому в період сезонних грибних ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Отруєння грибами: діагностика, патофізіологія, клінічні прояви та невідкладна допомога. Сучасні підходи
Authors: Недашківський С.М. - НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ
"Emergency medicine" 2 (57) 2014
Date: 2014.05.29
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual
Toxic Syndromes in Acute Poisonings by Conditionally Edible and Poisonous Mushrooms
Authors: Kurdil N.V. - Ukrainian Military Medical Academy, Department of Military Toxicology, Radiology and Medical Protection, Kyiv, Ukraine; Padalka V.M. - State Institution «Ukrainian Scientific and Practical Center of Emergency Care and Disaster Medicine of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Kyiv, Ukraine; Ivashchenko O.V. - National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Department of Emergency Medicine, Kyiv, Ukraine; Lutsenko O.H. - National Scientific Center of Radiation Medicine of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Laboratory of Nutrition Hygiene and Food Safety, Kyiv, Ukraine; Bohomol A.H., Struk V.F., Andriushchenko V.V. - Kyiv Municipal Clinical Emergency Hospital, Kyiv, Ukraine
"Emergency medicine" 2 (73) 2016
Date: 2016.05.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Шлапак І.П., Недашківський С.М., Галушко О.А. НМАПО імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ Струк В.Ф. Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації
"Emergency medicine" 3(34) 2011
Date: 2011.06.15
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency

Back to issue