Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Дексаметазон як компонент спінальної анестезії при кесаревому розтині

Authors: Пясецька Н.В., Ткаченко Р.О., Петриченко В.В.
Київський міський центр репродуктивної й перинатальної медицини, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Спінальна анестезія є золотим стандартом при виконанні планового кесарева розтину (використовується з частотою до 95 % випадків), але їй притаманні певні недоліки й ускладнення. Мета дослідження: дослідити можливості застосування субарахноїдального введення дексаметазону як ад’юванта при спінальної анестезії при кесаревому розтині. Матеріали та методи. На базі Київського міського центру репродуктивної й перинатальної медицини були обстежені 82 здорові вагітні жінки (ASA I–II) із фізіологічним перебігом вагітності, яким виконувалось оперативне втручання в плановому порядку за акушерськими показаннями (згідно з наказом МОЗ України № 977 від 27.12.2011). Під час спінальної анестезії за стандартною методикою в I групі (контрольна, n = 41 ) субарахноїдально ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue