Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.


Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

 

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Роль застосування гравітаційного плазмаферезу в комплексній інтенсивній терапії хворих на набрякову форму гострого панкреатиту

Authors: Ремень І.І., Поліщук Л.М., Кривопишин В.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування хворих на набрякову форму гострого панкреатиту (ГП) шляхом застосування гравітаційного плазмаферезу (ПФ), як одного з основних методів інтенсивної терапії (ІТ). Матеріали та методи. Дослідження проводилось шляхом ретроспективного аналізу історій хвороби 36 хворих на набрякову форму ГП на базі Клініки невідкладної медичної допомоги, інтенсивної терапії, анестезіології, реанімації та детоксикації ГВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь». Хворих розподілено на дві групи: перша — група ІТ із застосуванням ПФ (n1 = 16); друга — ІТ без застосування ПФ (n2 = 20). Групи однорідні за віковим складом і супутньою патологією. Проводилось 2 сеанси гравітаційного ПФ з інтервалом в 36–48 год з ексфузією крові ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Результати 16-річного досвіду лікування хворих  з важкою формою гострого панкреатиту
Authors: Є.С. Комарницький, В.М. Лазько, А.Є. Комарницький, Т.О. Мосійчук - Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Ukrainian journal of surgery 2 (11) 2011
Date: 2011.03.09
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Authors: Курочкін М.Ю., Боярська Л.М., Григор’єв В.О., Чемерис Ю.О., Запорізький державний медичний університет
"Child`s Health" 1 (22) 2010
Date: 2010.08.09
Categories: Pediatrics/Neonatology
Determination of Intraabdominal Pressure in Patients with Severe Acute Pancreatitis
Authors: Підгірний Я.М., Туркевич О.М., Закотянський О.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" 8 (79) 2016
Date: 2017.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue