Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Постопераційний біль у геріатричній практиці

Authors: Телегань В.О., Шкурупій Д.А.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Незважаючи на широкий вибір медикаментозних і немедикаментозних методів знеболювання в післяопераційному періоді, його адекватність і досі повністю не задовольняє ні анестезіолога, ні пацієнтів. Серед останніх 33–75 % у післяопераційному періоді скаржаться на біль середньої й сильної інтенсивності [1]. Наявні свідоцтва того, що близько 13 % населення похилого й старечого віку відчувають біль не лише як реакцію на подразнюючий агент, а і як психосоматичний біль [2]. Цьому можуть сприяти зміни продукції мелатоніну: відомо про зниження концентрації цього гормону в осіб похилого й старечого віку в нічний час [3]. Діагностика й лікування післяопераційного болю в осіб похилого й старечого віку можуть ускладнюватись наявністю ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Зозуля А.І., Зозуля І.С. Післяопераційний біль: шляхи подолання // Острые и неотложные состояния в практике врача. — 2013. — № 6. — С. 10-11. 
2. Zis P., Daskalaki A., Bountouni I., Sykioti P., Varrassi G., Paladini A. Depression and chronic pain in the elderly: links and management challenges // Clin. Interv. Aging. — 2017. — № 12. — P. 709-720.
3. Scholtens R.M., van Munster B.C., van Faassen M., van Kempen M.F., Kema I.P., de Rooij S.E. Plasma melatonin levels in hip fracture patients with and without delirium: A confirmation study // Mech Ageing Dev. — 2017. — № 167. — Р. 1-4. 
4. Makris U.E., Abrams R.C., Gurland B., Reid M.C. Mana-gement of Persistent Pain in the Older Patient A Clinical Review // JAMA. — 2014. — № 312(8). — P. 825-836.

Similar articles

The Nasal Form of Ketorolac Tromethamine Asprix as Analgesic Drug of Choice in Orthopedic Patients in the Early Postoperative Period
Authors: Бур’янов О.А., Омельченко Т.М. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ, Україна
"Тrauma" Том 17, №3, 2016
Date: 2016.09.02
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Authors: К.І. Сметаніна, к.фарм.н., доц. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
"News of medicine and pharmacy" 18 (387) 2011
Date: 2011.11.17
Frailty — current problem of geriatric medicine
Authors: Cкибчик В.А., Бабляк С.Д.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Hypertension" №4 (60), 2018
Date: 2018.09.19
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue