Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Особливості виникнення когнітивних дисфункцій у хворих, які перенесли коронарне шунтування

Authors: Тітов І.І.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Післяоперативні когнітивні дисфункції (ПОКД) є частим ускладненням хірургічних втручань [1]. Щорічно у світі проводиться більше ніж 100 млн оперативних втручань у різних галузях хірургії з використанням різних методів знеболювання [2]. Згідно з даними світової літератури, частота виникнення ПОКД у ранньому післяоперативному періоді досягає 17 % після загальнохірургічних втручань, проте особливої актуальності питання набуло в кардіохірургічних хворих, у яких частота виникнення ПОКД досягає 43 % у ранньому післяопераційному періоді та 16 % — через 3 місяці після втручання [3]. Мета: проаналізувати залежність виникнення ПОКД від глибини анестезії у хворих, які перенесли оперативне втручання з приводу ішемічної хвороби серця — коронарне шунтування в умовах штучного кровообігу ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Ghoneim M.M., Block R.I. Clinical, methodological and theoretical issues in the assessment of cognition after anaesthesia and surgery: a review // Eur. J. Anaesthesiol. — 2012. — Vol. 29. — Р. 409-422. doi: 10.1097/EJA.0b013e328356bd6e.
2. Bianchi S.L., Tran T., Liu C., Lin S., Li Y., Keller J.M., Eckenhoff R.G., Eckenhoff M.F. Brain and behavior changes in 12-month-old Tg2576 and nontransgenic mice exposed to anesthetics // Neurobiol. Aging. — 2007. — Vol. 29. — Р. 1002-1010. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2007.02.009
3. Evered L., Scott D.A., Silbert B., Maruff P. Postoperative cognitive dysfunction is independent of type of surgery and anesthetic // Anesth. Analg. — 2011 May. — Vol. 112(5). — Р. 1179-85. doi: 10.1097/01.SA.0000410262.98051.76.

Back to issue