Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Агрегатний стан крові у хворих з ішемічними інсультами при надходженні в стаціонар

Authors: Тітов І.І., Гриб В.А., Дяченко Б.М., Тітов О.І., Данилюк О.П., Марусин С.О.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Інсульт є глобальною проблемою сучасності, посідає друге місце за смертністю у світі. Серед підгруп ішемічного інсульту велику частку становить гемореологічний варіант, що проявляється вираженими змінами агрегатного стану крові й мікроциркуляції. Основним методом корекції гемореологічних розладів є інфузійна терапія збалансованими кристалоїдними розчинами. Метою роботи було встановлення частоти й вираженості гемоконцентрації у хворих з ішемічним інсультом при надходженні в стаціонар. Матеріали та методи. Проведено оцінку показників гемоглобіну й гематокриту в 76 хворих, які доставлені в ЦМКЛ з ознаками ішемічного інсульту у 2018 році. Результати. Встановлено, що рівень гематокриту ≤ 0,35 л/л виявився лише у 4 хворих (5,2 %). Ці хворі ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Пряникова Н.А., Ефремова Н.М., Стаховская Л.В., Скворцова В.И. Фибринолитическая и антикоагулянтная терапия в остром периоде ишемического инсульта // Consilium Medicum. — 2003. — Спецвыпуск. — С. 26-30. 

Similar articles

Efficacy, safety and tolerability of combination of electrolytes and citicoline (Neurocitin®) in comprehensive treatment of patients with acute ischemic stroke
Authors: Гриб В.А., Тітов І.І.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

International neurological journal №1 (95), 2018
Date: 2018.04.19
Categories: Neurology
Sections: Clinical researches
Сучасні аспекти лікування ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет
Authors: Галушко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
"Emergency medicine" 5 (68) 2015
Date: 2015.12.18
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Modern aspects of treatment of ischemic stroke in diabetic patients
Authors: Galushko A. A., PhD - national medical Academy of postgraduate education named after P. L. Shupyk, Kyiv
"News of medicine and pharmacy" 16 (559) 2015
Date: 2016.02.04
Sections: Specialist manual
Multicomponent Hyperosmolar Colloidal Solutions as an Effective Component of Infusion Therapy in Patients with Acute Pancreatitis
Authors: Андрющенко В.П., Куновський В.В. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
"Emergency medicine" 6 (77) 2016
Date: 2016.11.22
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue