Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Періопераційний період у пацієнтів при гінекологічних операціях

Authors: Ткаченко Р.О., Зайченко С.П., Рибін М.С., Тян О.В.

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Робота присвячена дослідженню видів анестезіологічного забезпечення при гінекологічних операціях, пошуку й вдосконаленню анестезіологічних методик проведення в умовах загальної анестезії та впливу безпосередньо анестезії під час оперативного втручання на післяопераційне знеболювання. У дослідження ввійшли 180 пацієнтів, яким виконувались різні види анестезіологічного забезпечення, із яких 90 проводилась загальна анестезія з використанням опіоїдів (збалансована анестезія) і газового анестетика, 90 — мультимодальна анестезія з газовим анестетиком. На даний момент у дослідження входить дві групи пацієнтів: перша — 25 пацієнтів, яким проводилась загальна анестезія з використанням опіоїдів і газового анестетика, друга — 25 пацієнтів, у яких використовувалась мультимодальна методика проведення загальної анестезії. Гістеректомія — найбільш поширена операція в більшості ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Statistics Netherlands (CBS). Operaties in het ziekenhuis; soort opname, leeftijd en geslacht, 1995–2010. — 2010. — http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM = SLNL&PA = 80386NED&D1 = a&D2 = l&D3 = 2-3&D4 = 0,16-17&D5 = l&HDR = T&STB = G1,G4,G2,G3&VW = T. — Accessed: 22.11.2014.
2. Hinrichs-Rocker A., Schulz K., Jarvinen I. et al. Psychosocial predictors and correlates for chronic post-surgical pain (CPSP) — a systematic review // Eur. J. Pain. — 2009. — 13. — 719-730. 
3. Selye H. General adaptation syndrome and the dise-ases of adaptation // J. Clin. Endocrinol. — 1946. — 6. — 117-230. 
4. White P.F. Improving postoperative pain management: what are the unresolved issues? // Anesthesiology. — 2010 Jan. — 112(1). — 220-5. Doi: 0.1097/ALN.0b013e3181c6316e.

Similar articles

Мультимодальний підхід у періопераційному знеболенні дітей
Authors: Міщук В.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
"Emergency medicine" 6 (61) 2014
Date: 2015.01.20
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Старишко А.І.(1, 2), Бугай О.О.(1, 2)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" Том 16, №3, 2020
Date: 2020.06.08
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
The first experience of using multimodal low-opioid anesthesia for coronary artery bypass surgery
Authors: Лоскутов О.А.(1, 2), Данчина Т.А.(1, 3), Колесников В.Г.(1, 2), Дружина О.М.(1, 2), Коротчук Н.В.(2), Бугай О.О.(3)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут серця МОЗ України, м. Київ, Україна
(3) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(89), 2018
Date: 2018.04.13
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Postoperative Pain in Children (Literature Review)
Authors: Міщук В.Р.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" 8 (79) 2016
Date: 2017.01.30
Categories: Medicine of emergency
Sections: Specialist manual

Back to issue