Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Застосування пропофолу для седації онкологічних хворих при мастектомії

Authors: Тробюк К.В., Лісецький В.А.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Аналгоседація під час операцій при маст-ектомії — це необхідний компонент, що забезпечує фізичний і психологічний комфорт пацієнта, зменшує вираженість стресорних реакцій і дискомфорту. Для медикаментозної седації використовують різноманітні лікарські засоби і їх комбінації (тіопентал натрію, сибазон, пропофол, кетамін, нестероїдні протизапальні засоби). Анестезіологічне забезпечення включає внутрішньовенне введення препаратів, які мають анксіолітичні, аналгетичні, анамнестичні властивості окремо або в поєднанні з місцевою анестезією. Седативні й знеболюючі препарати призначаються в поєднанні, чим досягається ефект синергізму, що дозволяє шляхом введення малих доз і досягнення меншого накопичення забезпечити достатню аналгезію з меншим ризиком розвитку побічних реакцій. Мета роботи: проаналізувати ефективність застосування сибазон-фентаніл-пропофолової аналгоседаії для анестезіологічного забезпечення ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Authors: Кулик І.В.(2), Кошель К.В.(2), Лісецький В.А.(1), Ліпич О.П.(1)
(1) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
(2) — Київський міський клінічний онкоцентр, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Перший досвід використання препарату Пропофол-Ново в програмах анестезіологічного забезпечення лапароскопічних холецистектомій та оперативних втручань в отоларингології
Authors: Бондар М.В., Кондратенко С.О., Гончарук С.С., Вінніченко В.І. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, Олександрівська міська клінічна лікарня, м. Київ
"Emergency medicine" 3 (50) 2013
Date: 2013.06.05
Categories: Anesthesiology and intensive therapy, Medicine of emergency, Surgery, Otorhinolaryngology
Sections: Clinical researches
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of postoperative pain after mastectomy
Authors: Голембієвська Г.О., Лісецький В.А.
Українська військово-медична академія, Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №8(95), 2018
Date: 2019.02.05
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Authors: Воротняк М.О., Лісецький В.А., Катеринич О.О.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна
Київський міський клінічний онкоцентр, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.11
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums

Back to issue