Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Періопераційні зміни тромбоцитарно-судинного гемостазу у хворих з ішемічною хворобою серця

Authors: Трофимович Є.О.
Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Пацієнти з ІХС становлять групу високого ризику періопераційних тромбоемболічних ускладнень. На жаль, лише частина хворих постійно приймає дезагрегантну терапію згідно із сучасними рекомендаціями, але в незначної кількості здійснюється моніторинг цієї терапії. Враховуючи безліч факторів, що впливають на первинну ланку гемостазу (хірургічна агресія, вплив інфузії, анестетиків, нестероїдних протизапальних засобів тощо), дослідження змін тромбоцитарно-судинного гемостазу (ТСГ) є актуальним. Мета: дослідити стан ТСГ у режимі online при розширених абдомінальних втручаннях у хворих з ішемічною хворобою серця. Матеріали та методи. Обстежено 25 хворих, яким виконувались операції в умовах комбінованої загальної анестезії з ШВЛ. Вік пацієнтів 65,5 ± 6,0 року; ризик за шкалою ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Similar articles

Периоперационная профилактика тромбогеморрагических осложнений у больных с cиндромом диабетической стопы
Authors: Юрченко О.П. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; КУЗ «Харьковская городская клиническая больница № 2»
"Emergency medicine" 4 (59) 2014
Date: 2014.07.09
Categories: Medicine of emergency, Surgery
Sections: Clinical researches
Use of a test with double local hypoxia of the upper extremity in patients with obliterating atherosclerosis of the lower extremities vessels
Authors: Твердовський І.В.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

"Emergency medicine" №8(103), 2019
Date: 2020.01.27
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Роль протеїнкінази С у дисфункції тромбоцитів за умови гострих кровотеч із виразок гастродуоденальної зони
Authors: Делій В.Ю. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк, Україна
Ukrainian journal of surgery 1 (24) 2014
Date: 2014.03.14
Categories: Surgery
Sections: Clinical researches
Authors: Т.Й. МАЛЬЧЕВСЬКА, к.м.н. Г.І. МИШАНИЧ, кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
"Internal medicine" 6(6) 2007
Date: 2008.06.26
Categories: Cardiology
Sections: Specialist manual

Back to issue