Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Спірні питання респіраторної терапії у хворих із дихальною недостатністю

Authors: Фрончко В.П., Семицький Я.В., Шевченко С.Б., Мельник Р.В.
Міська клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Легенево-протективна вентиляція є тим методом респіраторної терапії, який дозволяє мінімізувати негативні ушкоджувальні ефекти самої респіраторної терапії. Незважаючи на численні дослідження (ALVEOLI, LOVS, EXPRESS PROBESE), дискутабельним лишається питання підбору адекватних значень ПТКВ, особливо у хворих з рефракторною гіпоксемією, оскільки відомо, що агресивні параметри вентиляції провокують вентилятор-індуковане ушкодження легень. Л. Гаттіноні доведено, що зростання величини потоку, дихального об’єму, dryving рressure має більший негативний вплив на вентиляцію порівняно зі збільшенням частоти дихань і ПТКВ [2]. Доцільність застосування маневру рекруїтменту альвеол і прон-позиції у хворих із тяжкою дихальною недостатністю вивчається в багатьох дослідженнях. Нова концепція збереження пермісивного ателектазу, запропонована П. Пелозі як альтернатива ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Close down the lungs and keep them resting to minimize ventilator-induced lung injury / Р. Pelosi, P. Rieken Macedo Rocco, M. Gama de Abreu [et al.] // Critical Care. — 2018. — Vol. 22. — Р. 72.
2. Ventilator-related causes of lung injury: the mechanical power syndrome / Gattinoni L., Tonetti T., Cressoni M. [et al.] // Int. Care Med. — 2016. — Vol. 42, № 8. — P. 1567-1575.

Similar articles

Authors: Орлецький Б.Ю., Фрончко В.П.
Міська клінічна лікарня, м. Луцьк, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Authors: Пилипенко М.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

"Emergency medicine" №2(97), 2019
Date: 2019.04.15
Categories: Medicine of emergency
Sections: Medical forums
Features of respiratory therapy in patients with obesity during laparoscopic surgeries
Authors: Туркевич О.М., Підгірний Я.М., Закотянський О.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

"Emergency medicine" №3(90), 2018
Date: 2018.05.03
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue