Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Ефективність ультразвукового дослідження гортані для прогнозування тяжкої інтубації трахеї у вагітних

Authors: Ціома В.А.(1), Буднюк О.О.(2)
(1) — КЗ «Вознесенська центральна районна лікарня», м. Вознесенськ, Україна
(2) — Одеський національний медичний університет МОЗ України, м. Одеса, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Вступ. Незважаючи на світову тенденцію зниження материнської смертності з анестезіологічних причин, частота невдалої інтубації трахеї в акушерських пацієнток становить 1 : 250–300 випадків проведення загальної анестезії [1, 2]. Сучасний підхід до забезпечення прохідності дихальних шляхів під час загальної анестезії полягає в попередньому виявленні ймовірності складної інтубації [2, 3]. Мета роботи: підвищити безпеку й ефективність забезпечення прохідності дихальних шляхів під час загальної анестезії кесаревого розтину шляхом прогнозування складної інтубації трахеї за допомогою ультразвукового дослідження гортані у вагітних. Матеріали та методи. У дослідження було включено 50 вагітних жінок, яким виконано кесарів розтин. Для прогнозування складної інтубації використовували шкали (шкала Вільсона, індекс складної ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Garg R. Ultrasound Imaging in Airway Management: A Boon? / Garg R., Gupta A. // J. Clin. Med. Sciences. — 2014. — Vol. 1. — P. 110.
2. Hui C.M. Sublingual ultrasound as an assessment method for predicting difficult intubacion: a pilot study / Hui C.M., Tsui B.C. // Anaesthesia. — 2014. — Vol. 69. — P. 314-319.
3. Ultrasound of the airway / Kundra P., Mishra S.K., Ramesh A. // Indian J. Anaesth. — 2011. — Vol. 55. — P. 456-462.

Back to issue