Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Клінічний випадок гострої кишкової непрохідності у вагітної

Authors: Шадлун Д.Р., Гріжимальський Є.В., Гарга А.Й., Суліменко Є.М., Буднік Н.М., Ступакова Г.В., Сівук С.О., Лушніков В.В.
Пологовий будинок «Лелека», м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

Гостра кишкова непрохідність (ГКН) — поняття, що об’єднує низку захворювань, спільним для яких є порушення прохідності по просвіту кишки. Частота ГКН неухильно зростає, особливо спайкової, унаслідок високої хірургічної активності. За останні 50 років частота цього захворювання збільшилася приблизно у 25 разів. Під час вагітності частота ГКН збільшується в 2–3 рази, виникає переважно в III триместрі [1]. ГКН у вагітних характеризується труднощами діагностики й несприятливим прогнозом для матері й плода. Летальність хворих із кишковою непрохідністю становить 3–18 %, у вагітних вона збільшується до 35–50 %. Прогноз для життя дитини ще гірше: частота переривання вагітності досягає 60 %. Особливістю вагітних пацієнток є ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Айламазян Э.К., Семенова И.И., Старовойтов В.А. Особенности терапевтической и акушерской тактики при острой кишечной непроходимости у беременных // Вестн. Рос. ассоц. акуш. и гин. — 1995. — № 1(3). — С. 42-8.
2. Сотниченко Б.А., Макаров В.И. Ошибки диагностики и хирургической тактики при острой кишечной непроходимости у беременных // Хирургия. — 1990. — № 3. — С. 83-6.
3. Kehlet H. Fast-track surgery-the role of anaesthesiologist and perioperative pain management. Refresher course lectures. — Munich, 2007. — Р. 153-155

Back to issue