Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Застосування препаратів протромбінового комплексу при резекції печінки

Authors: Шевчук В.М., Левченко Т.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

За даними наукової літератури встановлено, що найбільш часто після резекції печінки зустрічаються такі ускладнення: післяопераційна печінкова недостатність — від 5 до 30 %, внутрішня кровотеча — від 2 до 5 %, тромбоемболія легеневої артерії — від 0,5 до 3 % тощо [1]. Нами проаналізований клінічний випадок застосування препарату протромбінового комплексу для усунення кровотечі в ранньому післяопераційному періоді в пацієнта, прооперованого з приводу абсцесу печінки. Об’єм оперативного втручання: лапаротомія, гемігепатектомія, резекція сегмента 5–8-го з резекцією паракавальної порції сегмента 1. Під час дослідження встановлено, що в цілому величина інтраопераційної крововтрати становила 1500 мл. Крововтрата в першу післяопераційну добу — 950 мл. Дані лабораторного обстеження: протромбіновий індекс ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Дзидзава И.И. Осложнения после обширных резекций печени / И.И. Дзидзава, А.В. Слободяник, В.И. Ионцев // Вестник Российской военно-медицинской академии. — № 3(51). — 261-266. 
2 Bektas M. Adjuvant therapeutic plasma exchange in liver failure: assessments of clinical and laboratory parameters / M. Bektas [et al.] // J. Сlin. Gastroenterol. — 2008. — Vol. 42, № 5. — P. 517-521.

Back to issue