Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

"Emergency medicine" №2(97), 2019

Back to issue

Застосування препаратів протромбінового комплексу при резекції печінки

Authors: Шевчук В.М., Левченко Т.М.
Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Medical forums

print version

За даними наукової літератури встановлено, що найбільш часто після резекції печінки зустрічаються такі ускладнення: післяопераційна печінкова недостатність — від 5 до 30 %, внутрішня кровотеча — від 2 до 5 %, тромбоемболія легеневої артерії — від 0,5 до 3 % тощо [1]. Нами проаналізований клінічний випадок застосування препарату протромбінового комплексу для усунення кровотечі в ранньому післяопераційному періоді в пацієнта, прооперованого з приводу абсцесу печінки. Об’єм оперативного втручання: лапаротомія, гемігепатектомія, резекція сегмента 5–8-го з резекцією паракавальної порції сегмента 1. Під час дослідження встановлено, що в цілому величина інтраопераційної крововтрати становила 1500 мл. Крововтрата в першу післяопераційну добу — 950 мл. Дані лабораторного обстеження: протромбіновий індекс ...


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Дзидзава И.И. Осложнения после обширных резекций печени / И.И. Дзидзава, А.В. Слободяник, В.И. Ионцев // Вестник Российской военно-медицинской академии. — № 3(51). — 261-266. 
2 Bektas M. Adjuvant therapeutic plasma exchange in liver failure: assessments of clinical and laboratory parameters / M. Bektas [et al.] // J. Сlin. Gastroenterol. — 2008. — Vol. 42, № 5. — P. 517-521.

Similar articles

Applying the Principles of Bridging Therapy at Concomitant Acute Hepatic Failure
Authors: Кучинська І.А., Бондар М.В., Арешніков Д.Б., Шаповал С.С., Добуш Р.Д. - Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна; Київська міська клінічна лікарня № 10, м. Київ, Україна; Київський міський центр хірургії печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози, м. Київ, Україна
"Emergency medicine" 3 (74) 2016
Date: 2016.06.16
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches
Correction of blood homeostasis in patients with septic nonunion of the shin after fractures in the perioperative period
Authors: Рушай А.К. (1), Климовицький В.Г. (2), Мартинчук О.О. (3)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Науково-дослідний інститут травматології і ортопедії Донецького національного медичного університету, м. Лиман, Україна
3 - Міська клінічна лікарня № 1, м. Київ, Україна

"Тrauma" Том 20, №5, 2019
Date: 2019.12.20
Categories: Traumatology and orthopedics
Sections: Clinical researches
Authors: Дикий О.М., Шкоденко Г.І., Капустян С.В., Скоромець І.М., Вищий державний навчальний заклад «Українська медична стоматологічна академія», Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського
"Emergency medicine" 5(30) 2010
Date: 2010.12.10
Categories: Family medicine/Therapy, Medicine of emergency
Перший власний досвід застосування концентрату протромбіназного комплексу при життєзагрожуючій коагулопатії
Authors: Підгірний Я.М., Філик О.В., Яєчник О.Р. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
"Emergency medicine" 4 (59) 2014
Date: 2014.07.09
Categories: Medicine of emergency
Sections: Clinical researches

Back to issue